מרכז מדיה

TASE UP חידושים נוספים במערכת המסחר למוסדיים

16 ספטמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

ערב פתיחתה של השנה החדשה אנו שמחים לספר לכם על מערכת מסחר מחודשת שהשיקה הבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה"). TASE UP היא פלטפורמה מחודשת שהשיקה הבורסה, והיא נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב. פלטפורמה זו הינה ייחודית ומיועדת לשימוש של משקיעים מוסדיים וכשירים (ישראלים וזרים) בלבד.

תאגידים מסוימים שעומדים בתנאי הכשירות (ראו לעניין זה סעיף 1 להלן),  יוכלו לרשום את ניירות הערך שלהם למסחר ב TASE UP  וכך יוכלו גם לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים והלקוחות הכשירים וכן לאפשר למשקיעים בהם סחירות ונזילות של ההשקעה, וכל זאת ללא ביצוע הנפקה לציבור (IPO). למעשה,  תאגידים אלה יישארו תאגידים פרטיים גם לאחר הרישום בפלטפורמה והם אינם מחויבים בדיווחים על פי חוק ניירות ערך. כפועל יוצא, אין מגבלת שווי לפני הנפקה או תנאי סף אחרים לרישום בפלטפורמה.

זאת ועוד, מערכת הTASE UP  מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה ולכן היא גם נגישה ומוכרת למשקיעים המוסדיים.

חשוב להדגיש כי גם תאגידים זרים יכולים להירשם בפלטפורמה, בכפוף להנחיות החלות על רישום למסחר של ניירות ערך זרים.

כאמור לעיל, ריכזנו עבורכם שאלות שנשאלנו לגבי הTASE UP ואת התשובות שקיבלנו, מהרשות והבורסה,  לשאלות הללו. אם יש לכם שאלות נוספות אנו לרשותכם:

שאלות ותשובות:

 1. אילו תאגידים יכולים להנפיק ניירות ערך ב-TASE UP?
  היכולת להשתמש בפלטפורמת המסחר של ה-TASE UP תותר לתאגידים הבאים בלבד:
 • קרנות הון סיכון
 • חברות טכנולוגיה וביומד
 • קרנות אשראי (לאשראי בישראל בלבד)
 • קרנות להשקעה ישירה בנדל"ן מחוץ לישראל (בשים לב כי קרנות המעמידות הלוואות לעסקאות נדל"ן מחוץ לישראל אינן רשאיות לרשום את יחידותיהן למסחר באמצעות המערכת בשלב זה)
 1. אלו סוגי ניירות ערך ניתן לרשום למסחר ב- TASE UP?
  עד לאחרונה הפלטפורמה הייתה פתוחה לרישום של אג"ח סטרייט וניירות ערך מסחריים בלבד. בהמשך לתיקון תקנון הבורסה ובאישור רשות ניירות ערך, יתאפשר לראשונה רישום למסחר בפלטפורמה  של סוגי ניירות ערך נוספים:
 • אופציות
 • אג"ח (לרבות אג"ח להמרה)
 • מניות (ניתן לרשום מניות רגילות ומניות בכורה בכפוף לאישור הבורסה של הזכויות הצמודות לכל סוג מניה)
 • יחידות השתתפות בקרנות מסוימות כפי שפורט בסעיף ‏1 לעיל.ניתן לרשום את כל או חלק מניירות הערך של התאגיד למסחר.
 1. האם רישום בפלטפורמה מטיל על התאגיד הנרשם חובות נוספות כלפי הבורסה, רשות ניירות ערך או המשקיעים?
  לעמדת רשות ניירות ערך ("הרשות") והבורסה, תאגידים פרטיים אשר נרשמים ב TASE UP אינם כפופים לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר ולחברה אין חובת דיווח שוטף כלפי הרשות והבורסה.
  התחייבויות החברה כלפי המשקיעים הינן בהתאם להסכמים של החברה.
 1. מי יכול לפעול בפלטפורמת המסחר ב-TASE UP?
  משקיעים כשירים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ביניהם:
 • משקיעים מוסדיים (קרנות – פנסיה, גמל, השתלמות; מבטחים; קרנות הון סיכון; תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ₪)
 • יחידים אשר עומדים בקריטריונים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך:
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,095,444 שקלים חדשים;
  • גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,821,475 שקלים חדשים;
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 607,158 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 910,737 שקלים חדשים;
 1. כיצד מועברות פקודות המסחר של המשקיע לבורסה?
  באופן דומה לפלטפורמת הרצף הרגילה, פקודות מסחר של משקיעים מועברות על ידי חברי הבורסה בלבד.
 1. מי מבצע את תהליך אימות הכשירות של המשקיעים?
  תהליך זה מבוצע על ידי חבר הבורסה שבו מתנהל חשבון ניירות הערך של המשקיע.
 1. יתרונות הרישום בפלטפורמת ה TASE UP
 • עבור משקיעים
  • גישה ישירה להשקעה בתאגידים פרטיים דרך הפלטפורמה המוכרת של הבורסה.
  • נזילות (בשים לב שהתאגידים רשאים למנות עושה שוק לפעילות זאת).
  • זיהוי מספר נייר ערך (ISIN) והצגה של אחזקות המשקיע בחשבון הבנק שלו, בדומה לכל נייר ערך סחיר בבורסה.
  • שירותי רישום, סליקה ותפעול של התשלומים כנייר ערך סחיר בבורסה.
 • עבור התאגיד
  • גישה ייחודית לאלפי משקיעים כשירים ולגופים מוסדיים דרך ערוצי ההפצה של הבורסה.
  • מגוון אפיקי גיוס המותאמים לצרכי התאגידים.-  באמצעות השותפים העסקיים של הבורסה (לדוגמא: Jefferies)
  • אין חובת פרסום תשקיף ואין חובות דיווח באופן שוטף.
  • תהליך פשוט, מהיר וחדשני.
  • נזילות לבעלי המניות / השותפים בתאגיד.
 1. למי והיכן חשוף המידע הוולונטרי שמפרסמים התאגידים?
  מידע אודות התאגידים שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בפלטפורמה יפורסם במערכת המאיה ויהיה חשוף לכלל הציבור. מעבר לכך, כל תאגיד רשאי לשלוח למשקיעים שלו מידע נוסף.
 1. איך מתבצעת הפצת ניירות הערך שנרשמו למסחר בפלטפורמה?
  התאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר בפלטפורמה יכול להתקשר עם חתם מפיץ או עם אחד השותפים בפלטפורמה לשם הפצת ניירות הערך שלו או לחלופין לשווק את הגיוס באופן עצמאי.
 1. כיצד נקבע שער ניירות הערך או היחידות הרשומים למסחר בפלטפורמה?
  מחיר ניירות הערך או היחידות נקבע בהתאם להיצע והביקוש ולא בהתאם לשווי הנכסים הנקי של התאגיד שיחידותיו נרשמו למסחר (NAV). כך למעשה, עסקה יכולה להתבצע בפרמיה או בדיסקאונט ביחס לNAV-.
 1. כיצד מתבצע ניכוי המיסים?
  ניכוי המס במקור מבוצע על ידי חבר הבורסה בהתאם לרולינג המס של הקרן, שיכול להיות שונה מקרן לקרן. חשוב להדגיש, כי קרנות המבקשות לרשום את יחידותיהן למסחר באמצעות הפלטפורמה חייבות ברולינג מס והן אינן יכולות להסתמך על חו"ד לעניין זה.
 1. כמה זה עולה לנו?

אגרות ועלויות (בש"ח)[1]

 • דמי בדיקה – 10,030
 • דמי רישום – בגין כל נייר ערך01% משווי נייר הערך הנרשם למסחר, אך לא פחות מ3,978 ₪ עמלת מינימום לגיוס.
 • אגרה שנתית – 7,384
 • סליקת הנפקה – כ- 5,000

[1] לעלויות הללו יתווספו העלויות של החברה לרישומים; המחירים לא כוללים מע"מ; המחירים מתוך תעריפון הבורסה.

 1. למידע נוסף  באתר הייעודי של הבורסה >> לחץ כאן
 2. לוובינר שקיימנו בשיתוף עם ליאור נבון מנהל המכירות ופתוח השווקים בבורסה לניירות ערך בתל אביב >> לחצו כאן .

לשאלות או עזרה ברישום צור קשר:

ליאת מיידלר| שותפה

חברות וניירות ערך

maidlerL@herzoglaw.co.il

 

טל דרור שוימר| שותפה

קרנות השקעה

drort@herzoglaw.co.il

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין לדיני חברות שלנו

חפשו לפי +