סגור

ייצור תעשייתי

מחלקת הייצור התעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן מכירה במורכבות הרגולציה החלה על פעילות תעשייתית וייצור אנרגיה בישראל כיום. המחלקה מתמחה בליווי חברות מקומיות ובינלאומיות הפועלות בישראל בכל הנוגע לזיהוי וניהול סיכונים רגולטוריים העולים הן במהלך פעילות תעשייתית שוטפת והן בעת ביצוע עסקאות ותהליכי גיוס הון ומימון.

המחלקה מייעצת לחברות מובילות במשק הישראלי במגוון רחב של סקטורים תעשייתיים: כימיקלים, פרמצבטיקה, חומרי הדברה, פלסטיק, טקסטיל, מזון ומשקאות, דפוס, מתכות, אלקטרוניקה וסמיקונדוקטורים, התפלה, מתקני טיפול בשפכים, יצור אנרגיה, נפט וגז, תקשורת ותחבורה.

פעילות סקטור התעשייה, יצור האנרגיה והתשתיות בישראל כפופה למערך רחב של חוקים ותקנות ומפוקחת על ידי שורה ארוכה של משרדים ורשויות מדינה, במישורים תפעוליים רבים. החל מרישוי עסקים ותכנון ובניה - דרך היבטי איכות סביבה, בטיחות ובריאות - ועד להתייעלות אנרגטית וחסכון במים. צוות המחלקה הינו בעל נסיון רב שנים ויחסי עבודה מקצועיים מצוינים עם רשויות המדינה הרלוונטיות, לרבות בכל הנוגע לתהליכי קבלת היתרים ורשיונות תפעוליים וקביעת תנאיהם.

המחלקה בעלת נסיון נרחב בהכנת תכניות אכיפה פנימיות למפעלי תעשייה ומתקני תשתיות. כן צוות המחלקה מלווה דרך קבע לקוחות בסקטורים אלה בעת ניהול מצבי משבר על רקע תפעולי, לרבות ייצוג חברות ומנהליהן בפני ועדות חקירה והליכים פליליים.

מחלקת הייצור התעשייתי היתה מעורבת בשנים האחרונות ברבות מעסקאות המיזוג והרכישה ובהליכי המימון המרכזיים בישראל. צוות המחלקה ייעץ ללקוחות מקומיים ולקוחות בינלאומיים העושים עסקים בישראל בקשר עם ניהול סיכוני רגולציה ותפעול במסגרת עסקאות אלה.

חברי מחלקת הייצור התעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן מוזמנים דרך קבע להשתתף בפורומים ממשלתיים וועדות העוסקות בניסוח חקיקה, תקנות ומסמכי מדיניות שונים בתחום. לאחרונה לקחה המחלקה חלק בדיונים במסגרת צוות בינמשרדי שהוקם לצורך ניסוח חוק הרישוי האינטגרטיבי הישראלי, כנציגי המגזר העסקי.

הצוות מפעיל פורום משפטי במגוון נושאים רלוונטיים המתעדכן באופן שוטף. לכניסה לפורום לחצו כאן.


ייצור תעשייתי חדשות ועדכוני המחלקה

רות דגן (ד"ר)

שותפה

איכות הסביבה ושינוי אקלים, ליטיגציה, ניהול משברים

עינת שטיינר

שותפה

איכות הסביבה ושינוי אקלים

רן חי

שותף

אינטרנט ומסחר אלקטרוני, גיימינג, דיני תאגידים, הייטק, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי, שוקי הון וניירות ערך

שירן ניסנבוים

שותפה

איכות הסביבה ושינוי אקלים

מור יגודה

עורכת דין

איכות הסביבה ושינוי אקלים

קרן וייס

עורכת דין

איכות הסביבה ושינוי אקלים, ליטיגציה, משפט מנהלי, ניהול משברים

+ ראה עוד
+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא