סגור

מלכ"רים ועמותות

מחלקת מלכ"רים ועמותות במשרד הרצוג פוקס נאמן, מייעצת לכל סוגי המלכ"רים והעמותות ללא כוונת רווח, חברות לתועלת הציבור, ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) והקדשות ואף מייצגת יזמים ומייסדים של ארגונים אלה בישראל, לרבות אזרחים זרים וארגונים ללא מטרות רווח זרים המבקשים לפעול בישראל. המחלקה מייעצת לגופים אלה באיגודם ורישומם של המלכ"רים ברשויות המתאימות, לרבות רשויות המס. המחלקה עוסקת בתמיכה וליווי משפטי של המלכ"ר בכל קשת פעילותו, לרבות ייצוג המלכ"ר בפני רשויות המיסים השונות וייעוץ לנושאי המשרה במלכ"ר.

למחלקה ניסיון רב במציאת פתרונות יצירתיים ומעשיים למגוון הנושאים המתעוררים אגב פעילותו של המלכ"ר או ארגונים לא ממשלתיים, לרבות ייעוץ בעת הליכי ביקורת אודות גופים אלה, ארגון מחדש ופירוקם.


אשר דובב

שותף

מסחרית, פירוק חברה וכינוס נכסים

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא