סגור

השכלה גבוהה

משרדנו הוא אחד המשרדים הגדולים היחידים בישראל עם מחלקה יעודית העוסקת בדיני השכלה גבוהה. לצוות משרדנו ניסיון רב  בליווי מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה מתחומים שונים הפועלים בכל רחבי הארץ, לרבות ליווי גופים לקראת קבלת הכרה והסמכה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. המחלקה מטפלת ומייעצת הן לחלק מהאוניברסיטאות והן לחלק מהמכללות המובילות בישראל בנושאים שונים.

משרדנו עוסק הן בטיפול וייעוץ שוטף למוסדות להשכלה גבוהה בכל הקשור לתפעול והניהול היומיומי של המוסדות האקדמיים והגופים המשפטיים המפעילים אותם והן בטיפול בנושאים קונקרטיים, כגון:

  • ניהול תאגידי של המוסדות אשר מאוגדים כעמותות, לרבות יעוץ לאסיפה הכללית, הועד המנהל, ועדת הביקורת ושאר ועדות המשנה של הועד המנהל.
  • קידום ואישור תוכניות לימוד חדשות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
  • התנהלות וניהול מו"מ מול האגפים השונים במועצה להשכלה גבוהה
  • הכנת ועדכון תקנונים אקדמיים
  • ייעוץ בנושא נהלים והנחיות המועצה להשכלה גבוהה בתחומים השונים
  • מיסוי מלכ"רים, לרבות בקשר עם קבלת אישור לפי ס' 46 לפקודת מס הכנסה
  • התקשרויות עם תורמים
  • ייעוץ בתחום דיני העבודה הייחודיים לעובדים במוסדות אלה, לרבות ניהול משאים ומתנים פרטניים וקיבוציים
  • ליווי של פעילותו השוטפת של המוסד, לרבות בנושא התקשרויות עם ספקים  וכן ייעוץ בסוגיות בקניין רוחני, מקרקעין, הגנת הפרטיות וחופש המידע.

תחום ההשכלה הגבוהה והייעוץ למוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה הנמנים על לקוחות משרדנו מטופלים על ידי מספר מחלקות במשרדנו.

את הטיפול השוטף מובילה מחלקת עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ"רים וזאת מתוקף היות מוסדות אלה מאוגדים כעמותות או כחברות לתועלת הציבור ובשל המומחיות הייחודית הקיימת במחלקה זו לעניין גופים אלה הנעזרת במידת הצורך ובהתייחס לסוגיות רלוונטיות במחלקות מקצועיות הקיימות במשרדנו כגון מחלקת הליטיגציה, המיסים, הנדל"ן, העבודה, הקניין הרוחני ועוד. כך לדוגמא, המשרד מלווה את לקוחותיו שהינם מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה גם בתחום דיני העבודה הייחודיים לעובדים במוסדות אלה, לרבות ניהול משאים ומתנים פרטניים וקיבוציים. כך למשל, המשרד ליווה את ועד ראשי האוניברסיטאות בנושאי מס שונים המשותפים לכלל האוניברסיטאות (כגון מיסוי מלגות ומיסוי קרן לקשר מדע).

השילוב של תחום המובל על ידי עו"ד המתמקצע בנושא הספציפי בשילוב עם טובי המומחים בתחומם, מבטיח ללקוחותינו המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה את השירות הטוב ביותר במגוון רחב של נושאים.


השכלה גבוהה חדשות ועדכוני המחלקה

אשר דובב

שותף

חדלות פירעון, משפט מסחרי

עמית אדלמן

שותף

דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי

+ ראה עוד
+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא