סגור

תאגידים

מחלקת ניירות ערך ושוק ההון במשרד הרצוג פוקס נאמן מייעצת לחברות, משקיעים, מנפיקים וחתמים, ישראליים ובינלאומיים, בכל הקשור להנפקות (ראשוניות ומשניות) לציבור בבורסה בתל אביב, לרבות הנפקת מניות, זכויות, אג"חים, זכויות המירות, תעודות סל וכדומה. חברי המחלקה עובדים בשיתוף פעולה מלא ושוטף עם הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטורים אחרים.

המחלקה מלווה הנפקות של מנפיקים ישראליים מחוץ לישראל, הן מטעם החברות הישראליות המנפיקות והן מטעם החתמים הבינלאומיים, בדגש על ה- NYSE, ה- NASDAQ, ה-LSE וה- AIM. בהנפקות מסוג אלה, עובד המשרד באופן צמוד עם משרדים מובילים בחוץ לארץ שמספקים את הייעוץ המקומי הנדרש.

בנוסף לכך, מתמחים חברי המחלקה במגוון רחב של הסדרי מימון, הלוואות ואיגוח (לרבות איגוח מגובה בנכסים).

המחלקה מייעצת לחלק ניכר מבתי ההשקעות, קופות הגמל וקרנות הנאמנות הפועלים בארץ בכל הקשור לעסקיהם השוטפים, שאלות מבניות והנפקות לציבור. בשנים האחרונות, השתתפה המחלקה ברוב עסקאות המכירה של קופות הגמל וקרנות הנאמנות שנמכרו על ידי הבנקים כתוצאה מרפורמת בכר ובמרבית העסקאות העוקבות להן בין בתי ההשקעות לבין עצמם. בנוסף, ייצגה המחלקה לאחרונה בעסקאות רכישת השליטה של בתי ההשקעות הגדולים בארץ- פסגות ניירות ערך בע"מ ודש אייפקס בע"מ. כמו כן, למחלקה מומחיות בעסקאות של רכישת חברות תעודות סל ומכשירים אחרים.

החטיבה המייצגת בתי השקעות מעניקה גם שירותים שונים למרבית בתי ההשקעות הזרים הפועלים בישראל הן בתחום ה- Investment Banking והן בתחום ה- Money Managment על כל גווניו.

המחלקה מעניקה גם ייעוץ וליווי שוטפים לחברות ציבוריות רבות ומגוונות בפעולתם השוטפת בכל הקשור לדיני חברות וניירות ערך, לרבות הצעות רכש, הקצאות פרטיות, מיזוגים ורכישות וכל עסקה או הסכם אחר שהחברות הללו צד להם.

המחלקה מדורגת בעקביות כמובילה בתחומה על ידי חברות הדירוג הישראליות והבינלאומיות, לרבות ה-Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000, BDI ו-Dun and Bradstreet.


אהוד סול

שותף

הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, שוקי הון וניירות ערך, תאגידים

אילנית לנדסמן יוגב

שותפה

מיזוגים ורכישות, שוקי הון וניירות ערך, תאגידים

ניר דאש

שותף

הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, שוקי הון וניירות ערך, תאגידים

+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא