יהודה אהרוני (הומפור)

שותף

יהודה אהרוני (הומפור)

יהודה הינו עורך דין במחלקת חברות וניירות ערך של המשרד.

יהודה מייעץ באופן שוטף לחברות ציבוריות בכל ההיבטים התאגידיים ובהיבטי דיווח וניירות ערך והוא בעל ניסיון ייחודי בייעוץ וליווי של חברות ממשלתיות בתחומים אלה. בנוסף, יהודה בעל ניסיון בייעוץ וליווי גיוסי הון פרטיים והליכי הנפקה לציבור, במסגרתם עבד על תשקיפים ומסמכי הצעה לציבור לחברות ציבוריות גדולות.

פרטי קשר

טלפון: 03 692 2020 פקס: 03 696 6464 aharoniy@herzoglaw.co.il V-card