מרכז מדיה

קול קורא להשתתף בגיבוש הרפורמה להפחתה וייעול של הרגולציה במגזר העסקי

5 אפריל 2021

לקוחות וידידים יקרים,

לפני חג הפסח פורסם קול קורא מטעם משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר המזמין את הציבור הרחב לקחת חלק בתהליך גיבוש תכנית רוחבית לטיוב הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי. לעיון בקול הקורא לחצו כאן.

מהלך זה מקודם עתה כאמצעי סיוע למשק הישראלי בהתמודדות עם המשבר הכלכלי שנגרם עקב מגפת הקורונה, וכן כניסיון להשלים במהירות את יישומה של תכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל רגולטורי עודף שנקבעה בהחלטת ממשלה מ-2016. הקול הקורא נחלק לשניים – צעדים בטווח הקצר והמיידי וצעדים בטווח הארוך.

צעדים בטווח הקצר

החלק הראשון כולל שלושה מהלכים מידיים להקלת הנטל הרגולטורי ומתן מענה למצוקות הקורונה:

  1. קידום הקלות זמניות או קבועות על ידי מתן פטורים והקלות בחידוש רישיונות והיתרים.
  2. מתן הקלות בירוקרטיות ורגולטוריות בתהליכי פתיחת עסק חדש.
  3. השהיית כניסתן לתוקף של רגולציות חדשות, דחיית מועד ביצוען של השקעות הנדרשות מכוח רגולציה קיימת והטלת הגבלות על שינוי תנאים ברישיונות והיתרים.

 

צעדים בטווח הארוך

בחלק השני מוצע לגבש חקיקה חדשה שתסדיר את מדיניות הרגולציה בישראל, ותעגן בחוק את הנושאים הבאים:

  1. מתווה לקביעת רגולציה חדשה, כגון עיגון החובה לשקול את עלויות יישום הרגולציה, החובה לשקיפות ופרסום רגולציה לציבור, גיבוש מנגנונים לאימוץ סטנדרטים בינלאומיים לתוך חקיקה ישראלית וכדומה.
  2. כלים לייעול תהליכי רגולציה על ידי קביעת ברירת מחדל לפיה אי מענה של רגולטור במועד מהווה הסכמה לביצוע הפעולה.
  3. הקמת גוף מפקח על הרגולטורים ("הרגולטור של הרגולטורים") שתפקידו לבחון רגולציה קיימת ולהמליץ על אמצעים לייעולה, לבקר על תהליכי רגולציה חדשה, לקדם תיאום בין רגולטורים ועוד.

 

משרדי הממשלה מבקשים מהציבור להביע עמדתו ביחס לצעדים המוצעים לעיל, להציע הצעות פרטניות לדחיית מועד ביצוע דרישה או השקעה כספית וכן להציע פתרונות בדמות מתן הקלה או פטור, ייעול או הפחתה של רגולציה קיימת או רגולציה חדשה.

המועד האחרון להגשת הערות והצעות הוא 18.4.2021. 

משרדנו עומד לרשותכם לצורך בחינה של רגולציה החלה על פעילותכם כיום ושל יוזמות רגולציה מתוכננות ש"בקנה", כדי לאתר כפילויות, סתירות והוראות מיותרות שראוי שיוסדרו במסגרת הרפורמה המתגבשת.

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן.

 

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
daganr@herzoglaw.co.il  

 

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי הקול הקורא ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי

 

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא פנו לעורכי דין לאיכות הסביבה שלנו >> לחצו כאן

 

חפשו לפי +