רות דגן (ד"ר)

שותפה

רות דגן (ד

רות עומדת בראש מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ובראש מחלקת הייצור התעשייתי במשרד.

רות בעלת נסיון רב שנים בתחומי איכות הסביבה והרגולציה התעשייתית ומלווה רבים מהתאגידים המובילים בישראל בנושאים אלה. היא מייצגת באופן שוטף לקוחות עסקיים בסוגיות רגולטוריות מורכבות בפני רשויות ומשרדי ממשלה ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, רשות המים, משרד הפנים וועדות הכנסת.

רות בעלת נסיון עשיר בייצוג תאגידים ונושאי משרה בכירים בהליכים מנהליים, פליליים ואזרחיים ובשנים האחרונות ייצגה בהצלחה לקוחות במגזרי התעשייה והאנרגיה בשורת הליכים משפטיים תקדימיים.

רות מעורבת ברבות מעסקאות המיזוג והרכישה וגיוסי ההון המרכזיים בישראל ומייעצת ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בקשר עם ניהול סיכוני סביבה ורגולציה תעשייתית במסגרת עסקאות אלה. היא בעלת נסיון עשיר בליווי גופים פיננסיים, מקומיים ובינלאומיים, בעסקאות מימון בעלות היבטי איכות סביבה וייצור תעשייתי.

רות חיברה עבודת דוקטורט בנושא סחר בהיתרי פליטה (emissions trading) במסגרת לימודיה באוניברסיטת ניו-יורק. היא בעלת מומחיות ייחודית בתחום המימון הסביבתי ומלווה בנקים בינלאומיים מובילים בעסקאות לרכישת זכויות פחמן (carbon credits).

רות מדורגת באופן עקבי על ידי דרוגים מקומיים ובינלאומיים כעורכת-דין מובילה בתחומה ומוזמנת באופן תדיר לקחת חלק בפורומים ממשלתיים וועדות העוסקות בניסוח חקיקה, תקנות ומסמכי מדיניות שונים בתחומי התעשייה והסביבה. בשנים האחרונות השתתפה, בשם לקוחות עסקיים שונים, בהליכי ניסוח של דברי חקיקה, תקנות והנחיות מרכזיים, ובכללם חוק אויר נקי, תזכיר החוק לשיקום קרקעות מזוהמות, תקנות מי שתייה, תקנות ניירות ערך לעניין גילוי סיכונים סביבתיים, הנחיות משרד הבריאות בנושא תסקירים בריאותיים, הנחיות משרד התשתיות לקידוחי גז ונפט ימיים, והנחיית המפקח על הבנקים בנושא ניהול סיכונים סביבתיים בפעילות בנקאית. לאחרונה לקחה רות חלק בדיונים במסגרת צוות בינמשרדי שהוקם לצורך ניסוח חוק הרישוי האינטגרטיבי הישראלי.

במסגרת לימודיה באוניברסיטת ניו יורק חיברה רות עבודת דוקטורט בנושא סחר בהיתרי פליטה והיא בעלת מומחיות ייחודית בתחום המימון הסביבתי ומלווה נקים בינלאומיים בעסקאות לרכישת זכויות פחמן.

פרטי קשר

טלפון: 03-6925960 פקס: 03-6966464 daganr@herzoglaw.co.il V-card
רות דגן (ד"ר)
  • ישראל, 1995
  • ניו יורק, 1997
  • תואר דוקטור (J.S.D), בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק, שנת 2007
  • תואר שני (LL.M), בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק, שנת 2000
  • תואר שני (M.Sc.) בניהול סביבתי, בית הספר למנהל ציבורי, אוניברסיטת ניו-יורק, שנת 1998
  • תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב, שנת 1994

Ruth has successfully represented several of Israel's largest industrial and energy corporations in precedent-setting proceedings. She represented one of the largest multinational chemical manufacturers in a multimillion-dollar class action which resulted in an innovative stakeholder participation process, the first of its kind in Israel. Ruth also represented a large industrial company in a criminal action leading to a criminal mediation which resulted in the acquittal of the indicted officers. She successfully represented Israel's leading real estate development company in administrative appeal proceedings relating to a commercial development located in proximity to industrial facilities. Ruth was also involved in the successful application by an oil and gas exploration company - the first of its kind - for a series of permits to operate off shore, involving appearances before multiple planning and regulatory committees.

  • מומלצת בתחום אכות הסביבה (Who's Who Legal 2023)
  • מומלצת בתחום אנרגיה ותשתיות (The Legal 500 2023)
חפשו לפי +