מרכז מדיה

יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 2024

15 פברואר 2024

לקוחות וידידים יקרים,

הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות יערכו ביום שלישי ה-27 בפברואר 2024

כידוע, לאחר דחייה בת מספר חודשים עקב המצב, הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות יערכו ביום שלישי ה-27 בפברואר 2024. זאת למעט ברשויות מקומיות ובמועצות אזוריות אשר תושביהן פונו על פי החלטת ממשלה (במחוז הדרום: שדרות והמועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון; במחוז הצפון: קריית שמונה, שלומי והמועצות האזוריות גליל עליון, מבואות חרמון, מרום הגליל, מעלה יוסף ומטה אשר (במטולה וע'ג'ר אין בחירות בשל קיומה של רשימה אחת בלבד)).

 

משמעויותיו של יום הבחירות בכל הנוגע להיבטי עבודה ועובדים

להלן נרענן בקצרה את משמעויותיו של יום הבחירות בכל הנוגע להיבטי עבודה ועובדים:

בהתאם לתיקון מס' 44 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, החל משנת 2018 יום זה נחשב כיום שבתון, בדומה לקבוע לגבי יום הבחירות לכנסת.

כלל זה נכון ביחס לעובדים שמקום עבודתם נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות וגם ביחס לעובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות שנערכות בהן הבחירות (אף אם מקום עבודתם אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות).

על פי חוק, עובד המועסק אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, יהא זכאי לשכר שהיה מקבל אילולא שבת (כלומר, לא עבד ביום השבתון).

יודגש כי מרבית מקומות העבודה במשק (להוציא שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים מהסוג שיוחלט על ידי שר הפנים) אינם רשאים לחייב עובדים להגיע לעבודה ביום השבתון, אך עובדים שיגיעו לעבודה ביום הבחירות מרצונם יהיו זכאים לתגמול מיוחד מעבר לשכרם הרגיל.

 

תגמול מיוחד לעובד שמועסק ביום הבחירות

מהו אותו תגמול מיוחד? בהתאם לעמדה הרווחת ביחס לבחירות הכלליות לכנסת, עובד שמועסק ביום הבחירות יהיה זכאי לכפל שכר (קרי לשכר בשיעור של 200%) או, לחילופין, לשכרו הרגיל וליום חופשה נוסף. בהקשר זה חשוב לבחון אילו הסדרים נהוגים במקום העבודה הפרטני באשר לימי בחירות באופן כללי, ובפרט אם הוצא תקשור לגבי בחירות אלו (שכאמור נדחו ממועדם המקורי).

תשומת הלב לכך שבהתאם לתיקון מס' 54 לחוק הרשויות המקומיות, אשר נכנס לתוקף ביום 13 ביולי 2023, עובד שאינו תושב ישראל נדרש לעבוד ביום הבחירות והוא אינו זכאי לתגמול מיוחד בגין ביצוע עבודה ביום הבחירות.

אנו ממליצים לכל מעסיק לבחון את צורכי החברה ביחס ליום הבחירות הקרב (צרכים שיתכן והשתנו עקב שינוי הנסיבות), ובמידת הצורך, להוציא תקשור מתאים לעובדים.

מחלקת דיני עבודה תשמח לייעץ בנושא זה או בכל נושא אחר.

בתקווה לימים טובים ובשורות טובות,

בברכה,

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +