מרכז מדיה

דגשים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במיקוד עבור חברות ביטוח

11 יוני 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה השבוע מסמך דגשים במיקוד עבור חברות ביטוח, אשר נועד לסייע להן בזיהוי ואיתור ניסיונות להלבנת הון או מימון טרור.

המסמך כולל הנחיות ודגשים בנושאים הבאים:

  1. יישום גישה מבוססת סיכון על ידי גופים מפוקחים, וכן בתחום ביטוח החיים;
  2. מידע אודות מתן דיווחים בלתי רגילים – לרבות כלים לזיהוי וניטור פעילות בלתי רגילה. בכלל זה מפורטת רשימת "דגלים אדומים", כתבחינים לסיוע בזיהוי פעילות העלולה להתברר כסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור בתחום הביטוח;
  3. שימוש בביטויי מפתח בדיווח על פעילות בלתי רגילה. זאת, במטרה להצביע על הנושא המרכזי של הדיווח ולסייע למקד את בדיקת הרשות בקבלתה דיווחים כאמור;
  4. הוראות בדבר דיווח בנושא מימון טרור ומימון פרוליפרציה, לרבות הבהרות בדבר עריכת בדיקת רשימות גורמים מוכרזים וגורמי טרור; עיכוב פעולה בנסיבות התאמת פרטים; דיווח וקבלת הנחיות ממשטרת ישראל; הודעה למטה הסנקציות במשרד האוצר; ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
  5. דוגמאות לדפוסי הלבנת הון בתחום הביטוח ובפרט בהקשר ביטוח חיים.

לנוסח המלא של מסמך הדגשים >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בנושא.
מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +