הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים – חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

5 נובמבר 2017

לפני מספר ימים פרסמה רשות הגבלים עסקיים תזכיר לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

תזכיר החוק כולל שינויים מהפכניים במגוון נושאים, מהותיים וטכניים כאחד. מטרתו המוצהרת של התיקון המוצע היא להרחיב את סמכויות האכיפה של הממונה על הגבלים עסקיים מחד, ולהפחית את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי המוטל על מנהלי עסקים מאידך. לשינויים המוצעים עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת באספקטים מגוונים: בעולם של דיני המיזוגים, דיני המונופולין, בסוגיות הנוגעות לאכיפת דיני ההגבלים העסקיים, ובכל הקשור לסנקציות בגין הפרתם של דינים אלה.

התזכיר הועמד לשימוע ציבורי, וניתן להעיר עליו עד ליום 19/11/2017.

לקריאת העדכון המלא – לחץ כאן.

חפשו לפי +