סגור

דיני תחרות והגבלים עסקיים

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים של הרצוג פוקס נאמן מעניקה שירותים משפטיים איכותיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות וההגבלים העסקיים, ובכל סוגי ההליכים הרלבנטיים, ובכלל זה הליכים המתנהלים מול הממונה ובית הדין לתחרות, תובענות ייצוגיות, הליכים פליליים, ייעוץ שוטף ועוד.

המחלקה מנוהלת על ידי עו"ד טליה סולומון, שותפה במשרד, כשלצידה צוות בעל ניסיון רב, כולל עבודה ארוכת שנים ברשות התחרות. טליה עוסקת בתחום התחרות וההגבלים העסקיים מאז שנת 1999, עת החלה דרכה ברשות התחרות, בה שימשה, בין היתר כראש צוות במחלקה המשפטית.

למחלקה ניסיון רב בכל הקשר בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים. המחלקה משתפת פעולה באופן תדיר ומתמשך עם משרדי עורכי דין בינלאומיים בנוגע לסוגיות שונות מתחום דיני התחרות, הן במסגרת מיזוגים בינלאומיים, והן בסוגיות הנוגעות לפעילותם של תאגידים בינלאומיים בשוק הישראלי.

שירותי מחלקת הגבלים עסקיים ודיני תחרות

ייצוג בפני רשות התחרות

ייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בשלל ההליכים המתנהלים מול רשות התחרות והממונה על התחרות שבראשה, וזאת בנושאי תחרות  שונים (מיזוגים, הסדרים כובלים, מונופולין וניצול מעמד לרעה). במסגרת זו יש למחלקה ניסיון ייחודי בייצוג גופי ענק בהליכים הנוגעים להטלת עיצומים כספיים.

ייצוג בבית הדין לתחרות ובית המשפט העליון בהליכי ערר וערעור לפי חוק התחרות הכלכלית

ייצוג לקוחות בפני בית הדין לתחרות בהליכי ערר על החלטות הממונה, ובפני בית המשפט העליון בערעורים על החלטות בית הדין.

ייצוג בהליכי ליטיגציה מתחום התחרות ובפרט תובענות ייצוגיות

בישראל מוגשות תביעות רבות המבוססות על עילות מתחום דיני התחרות, בעיקר תובענות ייצוגיות. למחלקה ניסיון רב בהליכים המשמעותיים ביותר המתנהלים בתחום זה, ובכלל זה ניסיון ייחודי בהליכים ייצוגיים המבוססים על טענות לנזקים שנגרמו עקב קרטלים בינלאומיים.

ייצוג בקשר עם הליכים פליליים בתחום דיני התחרות

משרדנו מתמחה בליווי לקוחותיו בשלבים השונים של ההליך הפלילי. החל משלב החקירה המתנהלת על ידי חוקרים של רשות התחרות, המשך בהליכי שימוע מול הממונה על התחרות וכלה בהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון.

יעוץ משפטי שוטף בכל הנושאים הנוגעים לדיני  התחרות והטמעת תכניות אכיפה

מחלקה מעניקה ייעוץ שוטף ללקוחותיה, וכן חוות דעת משפטיות בשלל סוגיות הנוגעות לדיני התחרות. במסגרת זו עוסק משרדנו גם בבניה של תכניות אכיפה פנימיות בתחום דיני התחרות ובהטמעתן.

ליווי איגודים עסקיים

איגודים עסקיים המאגדים מתחרים חשופים במיוחד להפרות של דיני התחרות. משרדנו מלווה איגודים עסקיים בפעילותם השוטפת, ובפרט בפעילותם מול משרדי ממשלה.

ייצוג בפני רשויות שונות בסוגיות הנוגעות לדיני התחרות

בשנים האחרונות החלו דיני התחרות להשפיע על כל רשויות השלטון הפועלות בישראל. למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בכל הקשור לנושאים המחייבים ליבון של סוגיות תחרותיות, בין אם בפני רשות התחרות ובין אם בפני רשויות שלטון אחרות (כגון ועדות מכרזים למיניהן, הליכי היצף והליכי רגולציה בתחום הבריאות והאנרגיה).

יעוץ ביחס לחקיקת התחרות החדשה

לאחר המחאה החברתית של שנת 2011 הורחבו סמכויות הממונה, ודברי חקיקה חדשניים התווספו לספר החוקים: לצד חוק התחרות ה"קלאסי" באו לעולם חוק הריכוזיות, חוק המזון ועוד. למחלקה ניסיון ייחודי בהיבטים הפרקטיים הכרוכים גם ביישום דברי חקיקה אלה.


דיני תחרות והגבלים עסקיים חדשות ועדכוני המחלקה

טליה סולומון

שותפה

דיני תאגידים, דיני תחרות והגבלים עסקיים

איריס אכמון

שותפה

דיני תחרות והגבלים עסקיים

צליל בר ביינוול

שותפה

דיני תאגידים, דיני תחרות והגבלים עסקיים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, תובענות ייצוגיות

רון גוטמן

שותף

דיני תאגידים, דיני תחרות והגבלים עסקיים, הייטק, מיזוגים ורכישות, עבירות צווארון לבן

איתי אלה

עורך דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

אלישבע חמו

עורכת דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

הדר רובינשטיין

עורכת דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

יקטרינה ירמצ'וק

עורכת דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

מוריה זימר

עורכת דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים, מיזוגים ורכישות

נועם צור

עורך דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

נעה בומביגר

עורכת דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, תובענות ייצוגיות

רוי כהן

עורך דין

דיני תחרות והגבלים עסקיים

+ ראה עוד
+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא


* שדה חובה