מרכז מדיה

תכנית Impact Nation

5 נובמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

המשרד לנושאים אסטרטגיים פרסם לאחרונה את תכנית "Impact Nation", שמטרתה לעודד חברות לפרסם דוחות אחריות ESG שישקפו נאותה את ההשפעה הסביבתית והחברתית של פעילותן העסקית. ניתן להגיש בקשות לתכנית עד ליום 27 בנובמבר 2020.

לעיון בתכנית שפורסמה באתר המשרד לנושאים אסטרטגיים >> לחצו כאן

התכנית נועדה לקדם בישראל את המגמה העולמית הגוברת לפיה משקיעים מקבלים את החלטותיהם לגבי השקעה בחברה גם על בסיס שיקולים אתיים. כמו כן, התכנית מכוונת לסייע בהתמודדות עם טענות ארגוני הדה לגיטימיציה כנגד חברות ישראליות ולמצב את הכלכלה הישראלית כבעלת השפעה חיובית על החברה והסביבה.

על פי התכנית, המשרד יממן דיווח ESG לחברות עסקיות העומדות באמות המידה של התכנית ואשר מעוניינות בכך. לפיכך, בשלב הראשון יעמיד המשרד סכום כולל של 3 מיליון ש"ח אשר יוקצה למימון דיווחים של חברות בינוניות ומעלה (חברות אשר מעסיקות עד 100 עובדים ומחזור מכירותיהן קטן מ-100 מיליון ש"ח בשנה) שעומדות בקריטריון אחד לפחות מבין אלו: חברה ציבורית או חברה בה השקיעו משקיעים זרים לפחות 10% מהון החברה.

עם זאת, בהתאם לתכלית התכנית לסייע בהתמודדות עם טענות נגד חברות ישראליות, חברות אשר כלולות במאגר החברות שקיים לגביהן יסוד סביר שהן בעלות קשר להתנחלויות ישראליות של מועצת זכויות האדם של האו"ם זכאיות לסיוע ללא צורך בעמידה בתנאי התכנית.

המשרד מציע כי דיווח ה-ESG יותאם לאג'נדה של האו"ם לפיתוח בר קיימא עד לשנת 2030 (Sustainable Development Goals), במסגרתה הוצבו 17 יעדים אשר ניתן שהדיווח יהיה על אחד או כמה מהם, כמפורט תכנית. יעדים אלו כוללים, בין היתר, את מיגור העוני על כל צורותיו ובכל מקום, קידום בריאות ואיכות חיים עבור בני כל הגילאים, קידום דפוסי צריכה וייצור בני קיימא, פיתוח תשתיות עמידות ואיכותיות ועוד. במסגרת התכנית, יחולקו מענקים כספיים עד לגובה של 100 אלף ש"ח

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן

 

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
daganr@herzoglaw.co.il  

 

חן תירוש | שותפה
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
tiroshh@herzoglaw.co.il

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי המדיניות ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

להתייעצות בנושא עם עורכי דין לאיכות הסביבה שלנו

חפשו לפי +