הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תיקון לחוק שכר שווה היערכות | Webinar

מרכז מדיה

תיקון לחוק שכר שווה היערכות | Webinar

3 אפריל 2022

תיקון לחוק שכר שווה – היערכות

יום א' | 03.04.2022 | 10:30-12:00 | ZOOM WEBIANAR

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996, קובע חובת שוויון מגדרית בכל הנוגע לשכר ולכל גמול אחר הניתן בקשר לעבודה.

במסגרת תיקון לחוק, נקבעו חובות דיווח שונות המפרטות את פערי השכר בין נשים וגברים וזאת לגבי מעסיקים המעסיקים מעל 518 עובדים וכן לגבי חברות ציבוריות הכפופות לחובות הדיווח לפי סעיף 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, גם אם הן מעסיקות פחות מ- 518 עובדים. את הדו"חות הראשונים יש לפרסם עד ל-1 ביוני 2022 לגבי שנת 2021.

במסגרת המפגש, נדון, בין היתר, באופן עריכת הדו"ח הפנימי, במסירת מידע אישי לעובד, בפרסום דו"ח פומבי, בהמלצות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ובהשלכות הדו"ח על הארגון.

14:00-14:10 דברי פתיחה- עו"ד ענבל בן ארצי מנהלת פורום חברות ציבוריות של הACC

14:10-15:15 תיקון לחוק שכר שווה -יישום חובות הדיווח בחברה ציבורית
עו"ד מעין המר-צאלון, שותפה במחלקת דיני עבודה, משרד הרצוג
עו"ד ניר דאש, מנהל שותף,מחלקת חברות וניירות ערך, משרד הרצוג

15:15-15:30 שאלות ותשובות

נשמח לראותכם!

להרשמה >> לחצו כאן

חפשו לפי +