הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים פורסם להערות הציבור

מרכז מדיה

תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים פורסם להערות הציבור

7 אוקטובר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים גובש כחלק מיישום התחייבויותיה של מדינת ישראל ל-OECD להקמת מנגנון לאומי לרישום כימיקלים. מנגנון זה נועד להגן על בריאות האדם ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של כימיקלים, באמצעות איסוף מידע על כימיקלים והנגשתו לציבור.

למרות שקיימת בישראל רגולציה ענפה המסדירה תחומי עיסוק רבים בכימיקלים, המשרד להגנת הסביבה סבור כי הרגולציה הקיימת מבוזרת ולא נותנת מענה שלם להיבטים הנוגעים לסיכונים הסביבתיים והבריאותיים של כימיקלים.

לנוסח תזכיר החוק >> לחצו כאן

החוק המוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה עתיד לחול על יצרנים ויבואנים של כימיקלים ושל כימיקלים בתערובת ולחייב אותם לאסוף ולהחזיק במידע אודות תכונותיהם וגורמי הסיכון של אותם כימיקלים לסביבה ולבריאות האדם.

מבנה המנגנון המוצע לאיסוף המידע ביחס לכימיקל וניהול הסיכון שלו מורכב משלושה שלבים עיקריים:

שלב I – הקמת מצאי כימיקלים: מצאי הכימיקלים יוקם על בסיס דיווחים שיגישו גורמים בתעשייה ביחס לכימיקלים המיוצרים בישראל או מיובאים לישראל, בשלב זה בכמות הגבוהה מ-10 טון לשנה. מאגר מידע זה יהיה פומבי ויכלול את תכונות הכימיקל, כמויות ושימושים אליהם הוא מיועד.
שלב II – הערכת סיכונים מכימיקלים: מתוך כלל הכימיקלים שנרשמו במאגר, יוחלט על כימיקלים מסוימים לגביהם יידרש לבצע הערכת סיכון והערכת החשיפה הפוטנציאלית. ככל שקיים מידע על כימיקלים אלו במאגרים פומביים שהוקמו לפי חקיקות מקבילות בעולם, תתבצע הערכה מקוצרת של סיכוני הכימיקל על בסיס המידע הקיים.
שלב III – גיבוש המלצה לניהול הסיכון מהכימיקל: בהתאם לממצאי שלב הערכת הסיכונים, תיקבע ועדה של נציגי רגולטורים, ארגוני סביבה ותעשייה, איסורים או הגבלות לשימוש בכימיקל המסוים (בתהליך הייצור, השימוש והסילוק שלו) על מנת לצמצם את הסיכון מהחשיפה אליו. איסורים והגבלות אלו עשויים להתייחס גם לכימיקלים המצויים או העשויים להימצא במוצרים ובאביזרים.

אמצעי אכיפת החוק המוצעים במסגרת התזכיר הם אמצעי אכיפה מנהלית, קרי התראה מנהלית ועיצומים כספיים.

לוחות הזמנים שנקבעו לאישור ויישום החקיקה המוצעת הינם צפופים: מוצע לקבוע את יום כניסתו לתוקף של החוק ביום 1.3.2023 (שנה לאחר המועד המתוכנן לאישורו). מיום זה, תוקצה ליצרנים ויבואנים של כימיקלים שנה וחצי לדווח למצאי על כימיקלים קיימים בפעילותם, קרי מצאי הכימיקלים צפוי להיות מוקם עד ליום 1.9.2024. אם מועדים אלו יתקיימו כמתוכנן, שלבי ההערכה וניהול סיכוני הכימיקלים יחלו במהלך שנת 2025.

ניתן להגיש הערות לתזכיר החוק עד יום 22.10.2020.

מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי מייצגת מזה למעלה מעשור יצרנים, יצואנים ויבואנים הפועלים בארץ ובחו"ל בתחום הכימיקלים והמוצרים המכילים כימיקלים, לרבות גורמים הכפופים לרגולציית ה-REACH, ומלווה אותם בהקשרים אלה. צוות המחלקה לוקח חלק בוועדה המשותפת לתעשייה ולמשרד להגנת הסביבה לגיבוש מתווה החוק.

נוכח מנגנון הכניסה לתוקף והיישום המזורז שהמשרד להגנת הסביבה מציע בתזכיר החוק, מומלץ לבצע בחינה של תחולת החוק המוצע ולזהות ממשקים אפשריים לפעילותכם במתווה המתוכנן שלו.

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

לאתר פורום הרגולצייה הסביבתית >> לחצו כאן

*********************************

מועדים לשמחה,
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי תזכיר החוק ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי

daganr@herzoglaw.co.il  

 

טל כרמלי | עורכת דין
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי

carmelit@herzoglaw.co.il

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא פנו לעורכי דין לאיכות הסביבה שלנו

חפשו לפי +