פריחה בקרנות | שוק הקרנות בישראל נמצא בצמיחה

בנוסף לגיוסים מהציבור באמצעות הצעות גלובליות והצעות לא אחידות, שנת 2020 הייתה שנה פורה במיוחד גם עבור הגיוס באמצעות קרנות פרטיות וציבוריות. אנו צופים כי בשנת 2021 נראה יותר יזמים מגייסים הון באמצעות קרנות, וכן נצפה בגידול בהשקעה בקרנות וכמובן, הקמה של קרנות חדשות, לרבות קרנות לציבור.

בשנה האחרונה ניתן היה לראות שימוש רב בכלי של הקרנות לגיוס להשקעות אלטרנטיביות שונות – השקעות בנכסים שאינם סחירים ואינם נמצאים במתאם עם שווקי המניות ואגרות החוב, כמו השקעות בנדל"ן, תשתיות, סחורות ומוצרים לא בורסאיים אחרים. זאת, בעיקר בשל הסחירות הנמוכה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הרצון לגוון את תיק ההשקעות, התפשטות מגפת הקורונה שהובילה משקיעים לתור אחר אפיקי השקעה נוספים והריביות הנמוכות בשווקים המסורתיים.

אפיק גיוס הכספים מהציבור במסגרת מתווה ייחודי של קרנות ציבוריות הוא תולדה של תהליך ארוך לו היינו שותפים, ובסיומו, ליווינו את הקרן הראשונה שקיבלה היתר מהרשות לתשקיף ראשון מסוגו – קרן ארנו נדל"ן. מאז, ליוותה מחלקתנו קרנות ציבוריות נוספות שגייסו מהציבור במתווה דומה, ובהן, קרן הלמן אלדובי P2P המשקיעה בהעמדת חוב באמצעות פלטפורמות עמית לעמית וקרן מגדלור הפועלת להעמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו צופים כי לאור הפתרון הרגולטורי המסתמן לענין זה, נראה במהלך 2021 גידול גם במספר הקרנות הציבוריות שייגיסו כספים מהציבור למטרות השקעה שונות ומגוונות.

מגמה נוספת בה ניתן היה להבחין בשנה החולפת, אותה אנו מלווים, היא הקמת קרנות, תשתיות, המיועדות להיות נסחרות (בהתאם לדו"ח הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות שפורסם באמצע 2019).

ולקינוח: עוד "טוויסט" בעולם הקרנות והשותפויות, שהצטרף למשפחה בשנה האחרונה, הינו שותפויות ההשקעה במחקר ופיתוח – כלי מעניין להשקעות היי-טק, שעוד נשמע עליו רבות.

מחלקתנו מלווה קרנות פרטיות וציבוריות, ובתוך כך, ליוותה בשנת 2020 קרנות חדשות, קרנות המשך וגיוסים לקרנות קיימות של גופים מרכזיים בשוק לרבות הראל, איי.בי.איי, אלפא, ארנו, מגדלור, הלמן אלדובי ועוד.

דברו איתנו >> לחצו כאן

חפשו לפי +