מרכז מדיה

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בעניין סימון מחירי מוצרים

22 פברואר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 6 בפברואר, 2023, דחה בית המשפט העליון את עיקרי ערעורן של מספר משווקות של מוצרי חיפוי, אינסטלציה וכלים סניטריים ("משווקות הקרמיקה"), כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב לאשר בקשה להגשת תובענה ייצוגית נגדן (כמפורט להלן), תוך שהוא קובע כי הפרקטיקה, בה נהגו משווקות הקרמיקה, של סימון מוצרים במחיר גבוה מהמחיר שבו המוצר נמכר באופן רגיל והצגת הפחתה מהמחיר המסומן כהנחה, מהווים הטעיה של הצרכן והצגת מצג שווא.

ברקע להחלטת בית המשפט העליון, אישור של בית המשפט המחוזי בתל-אביב לניהול תובענה ייצוגית כנגד משווקות הקרמיקה בשתי עילות עיקריות: הראשונה, כי משווקות הקרמיקה מפרות את סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ומטעות את הצרכנים בכך שהן מוכרות את מוצריהן במחירים נמוכים מהמחירים הנקובים על גבי המוצרים, על מנת ליצור אצל הצרכן רושם שהוא קיבל הנחה על המוצר. השנייה, כי משווקות הקרמיקה כלל אינן מסמנות מחיר על גבי המוצרים המוצעים למכירה בחנויותיהן או מסמנות מחיר שאינו כולל את רכיב המע"מ, זאת בניגוד לחובה לסמן 'מחיר כולל' של מוצר תחת סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן.

באשר לעילת ההטעיה, משווקות הקרמיקה טענו כי מתן הנחות בשיעור גבוה הוא נוהג מקובל בענף הקרמיקה (ואף בשווקים אחרים), וכי בדרך כלל מתקיים משא ומתן בין הצדדים שבסופו נקבע המחיר הסופי אותו משלם הצרכן, ולכן אין מדובר בהטעיה. כמו כן, טענו משווקות הקרמיקה כי הצרכן בשוק הקרמיקה מתעניין לרוב בסל של מוצרים ובמחירו של הסל בכללותו, ולא במחיר של מוצר מסוים. אשר לעילת המחיר הכולל, משווקות הקרמיקה טענו כי בהינתן שצוין על-גבי המוצרים שיש להוסיף למחיר המוצג על גביהם את רכיב המע"מ, הצרכנים היו מודעים למחיר הכולל, ולכן כלל לא נגרם להם נזק כתוצאה מהאמור.

בית המשפט העליון פסק כי הצגת מחיר שונה על גבי מוצר מהמחיר שבו המוצר נמכר בדרך כלל עלולה להטעות את הצרכן לגבי מחירו הרגיל של המוצר. כמו כן, הדגיש בית המשפט כי גם אם חלק מהצרכנים מודעים לכך שבבית העסק קיימת פרקטיקה לפיה המחירים המסומנים על גבי מוצרים אינם משקפים את מחיריהם הרגילים, סימון שכזה עלול להטעות צרכנים. בית המשפט הוסיף וקבע כי כאשר המחיר אינו משקף את מחירו הרגיל של המוצר, לא רק שיש בכך הטעיה אלא שהדבר יוצר מצג שווא בפני הצרכן, לפיו הוא כביכול זכה לקבל הנחה. גם הצגת מחיר גבוה במעט מהמחיר שבו נמכר המוצר בדרך כלל, עשויה לעלות כדי הטעיה.

כמו כן, נקבע בפסק הדין כי כאשר מחיר של מוצר מוצג ללא מע"מ אף אם צוין כי המחיר אינו כולל מע"מ, יש בכך משום הפרה של חוק הגנת הצרכן.

נציין כי במסגרת הבקשה הגישה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ("הרשות") את עמדתה, בה הבהירה כי מתן הנחות באופן גורף כך שהמחיר המסומן אינו תואם את המחיר בפועל, עולה כדי הטעיה ופוגעת ביכולת הצרכן לקבל החלטה צרכנית מושכלת. בנוסף, לעמדת הרשות, כאשר המוצר לא מסומן במחירו הסופי, מחריפים פערי הכוח והמידע בין העוסק לצרכן, גם כאשר המחיר הסופי נמוך מהמחיר המסומן.

לנוסח פסק הדין המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה,
הרצוג פוקס ונאמן

חפשו לפי +