מרכז מדיה

עלה לאוויר מאגר קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה

28 מרץ 2022

לקוחות וידידים יקרים,

נעדכן כי עלה לאוויר מאגר הנתונים החדש של המשרד להגנת הסביבה הממפה ומציג מידע אודות אתרים ברחבי הארץ בהם קיים חשד לזיהום קרקע או ידוע אודות קיומו של זיהום קרקע.

מדובר בחלק מתהליך רחב היקף אותו מבצע המשרד להגנת הסביבה להנגשת מידע סביבתי המצוי ברשותו באופן בלתי אמצעי לשימוש הציבור הרחב. בין היתר, מיועד המאגר לשימוש חברות במגזר העסקי הבוחנות פעילות במתחמי קרקע ולשימושם של גורמים פיננסיים המממנים פעילות עסקית באמצעות בטוחות במתחמי קרקע כאלה.

המאגר מבוסס על מסד נתונים שהמשרד להגנת הסביבה החל לנהל בשנתיים האחרונות, אשר מכיל כ-3,300 אתרים ברחבי הארץ, כאשר בחלקם הטיפול בזיהום כבר הושלם. נכון לעת הזו, פורסמו במאגר קרוב ל-2,300 אתרים מתוך מסד הנתונים המלא של המשרד. 1,100 האתרים שאינם מופיעים במאגר כיום הם אתרים ביטחוניים, או כאלה שהמידע שלהם טרם הותאם לתצוגה במפה החדשה.

המאגר מונגש לציבור בשתי דרכים:

1. כשכבת מידע באתר המפות הממשלתי (Govmap). לכניסה למפת הקרקעות המזוהמות לחץ על הקישור.

2. באתר המידע הממשלתי (Govdata). מאגר זה יהיה זמין להורדה כגיליון אקסל והמידע בו יתעדכן מעת לעת. למעבר למאגר באתר המידע הממשלתי לחץ על הקישור.

האתרים הכלולים במאגר ובמפת הקרקעות המזוהמות מחולקים ל-3 קבוצות:

א. קרקעות בהן קיימת היתכנות לזיהום קרקע (קרקעות בהליך חקירת קרקע או סקר היסטורי);

ב. קרקעות בהליך שיקום;

ג. קרקעות שלא נמצא בהן זיהום או שהסתיים תהליך שיקומן או שעומדות בדרישות.

בנוסף לסיווג האמור, כוללים המאגר ומפת הקרקעות המזוהמות מידע על כל אחד מהאתרים המוצגים בהם, לרבות: שם האתר, מספר סידורי, ענף וסוג הפעילות באתר (אשר הובילה לזיהום), מצב מנהלי (שלב הטיפול במשרד להגנת הסביבה), סוג הטיפול בקרקע, סטטוס נוכחות גז קרקע, דרישות למיגון, מועד תחילת וסיום הטיפול בקרקע ותאריך העדכון האחרון ביחס לכל אתר.

למיטב ידיעתנו, כוונת המשרד להגנת הסביבה היא שבעתיד יצורפו למפה גם סקרי הקרקע הרלוונטיים לכל אתר בה.

נכון להיום, המאגר אינו כולל התייחסות לסוג המזהמים בקרקע בכל אתר. יחד עם זאת, בימים אלו המשרד להגנת הסביבה נמצא בתהליך של פיתוח מערכות דיגיטליות שיאפשרו להנגיש גם מידע על סוגי המזהמים בקרקע.

למעבר למדריך על המאגר באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו על הקישור.

למעבר למצגת של המשרד להגנת הסביבה בנושא פרסום המאגר לחצו על הקישור.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא,
מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים
daganr@herzoglaw.co.il  

 

חפשו לפי +