מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות: לקראת רפורמה בדיני התחרות

19 נובמבר 2018

עדכון זה עוסק בשני צעדים חשובים ומשמעותיים שעשתה הממונה לאחרונה: הראשון – תיקון בשני פטורי סוג: כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה), תשס"ו-2006 וכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט-2009, שמאפשר לצדדים ליהנות מהם גם אם הם אינם עומדים במלוא תנאי הפטור, אם באפשרותם להראות שההסכם אינו פוגע בתחרות, ושיש בו נחיצות והיגיון כלכלי לגיטימי. השני – פרסום גילוי דעת, שמתווה מסגרת סדורה לניתוח שאלת הנחיצות וההיגיון הכלכלי בהסכמים. גילוי הדעת רלוונטי לכל פטורי הסוג שיצאו עד כה, כמו גם למתן פטורים פרטניים על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים.

לשיטת רשות ההגבלים העסקיים, צעדים אלה נועדו להקל על הנטל הרגולטורי, ולאפשר לעסקים לעבור ממשטר של אישורים רגולטוריים למשטר של בחינה עצמית (Self-assessment).

לחצו כאן לקריאת העדכון מלא.

חפשו לפי +