מרכז מדיה

נהלי חיפוש ותפיסה בראי מגמות עכשוויות באכיפה פלילית ורגולטורית נגד נושאי משרה

26 מרץ 2023

אירועי חיפוש ותפיסה על ידי רשות רגולטורית ללא התראה מוקדמת הם מן האתגרים המשמעותיים ביותר עמם נדרשים להתמודד גופים שונים הפועלים במדינת ישראל. לגופים רגולטוריים רבים מוקנית בדין סמכות אכיפה פלילית, מנהלית או אזרחית כנגד גופים הפועלים בתחומים המצויים תחת אחריותם. לא אחת, מבצעת הרשות הרגולטורית חיפוש ותפיסה ללא התראה הן במשרדי הגורם הנחקר, והן במשרדיהם של גורמים המחזיקים מידע הרלוונטי לחקירה.
 הצטרפו אלינו לוובינר מרתק בנושא 
יום ראשון | 26/03/2023 | 13:00
להרשמה >> לחצו כאן
חפשו לפי +