מרכז מדיה

מס מינימום: ה- OECD מפרסם טיוטה נוספת

14 ספטמבר 2020

ארגון ה- OECD ממשיך לקדם את נושא שיעור המס המינימאלי, במסגרת מה שידוע כ- Global Anti Base Erosion (או GLOBE), שהוא שלב מתקדם יותר של פרויקט ה- BEPS מאמצע העשור הקודם.

ה- GLOBE מחולק, בעקרון, לשני נושאים עיקריים: Pillar 1 שעניינו קביעת כללי נקסוס שונים, ובעקבותיהם גם כללי חלקות רווח שונים בין המדינות, ו- Pillar 2 אשר נועד לקבוע שיעור מס מינימאלי לחברות. הטיוטה האחרונה עוסקת ב- Pillar 2.

בעקרון, מבקש ה- OECD לקבוע כי אם לחברה במדינה א' קיימת חברה בת או גוף קשור במדינה ב', אשר מדינה ב' ממסה אותו מתחת לשיעור המס המינימלי, אזי למדינה א' תהא זכות למסות אף את ההכנסה במדינה ב! זהו כמובן מהלך מהפכני, אשר מעמיד בסכנה לא רק מבני מס רבים ואת האטרקטיביות של מדינות מסוימות (כולל של ישראל, אשר מעניקה שיעורי מס מוטבים), אלא אף את מערכת היחסים מול ארה"ב, אשר חקיקת ה- GILTI שלה עוסקת בנושא דומה, אך הוראות Pillar 2 אינן עולות בקנה אחד עימו.

בנוסף, מעלה הנושא שאלות קשות לגבי תחולת אמנות, אשר יצטרכו להשתנות, וכן לגבי נושאי MAP (הסכמה בין רשויות מס) ובוררות בין מדינות. עם זאת, היות ש- Pillar 2 הולך יד ביד עם ה- CbCR (Country by Country Report, אשר בו מפרטת חברה שהכנסותיה עולות על 750 מיליון יורו, בהתאם להוראות ה- BEPS, את מבנה החברה והכנסותיה במדינות השונות), יתכן שתחולת Pillar 2 תהיה מוגבלת.

עמדה נוספת של ה- OECD בהקשר זה קשורה לתשלומים לחברות קשורות (למשל הלוואות או תמלוגים) בהן שיעורי המס הינם נמוכים. על חברות לשקול, לכן, שינויי מבנה ודיווח, לרבות למשל הכללה מראש של גופים הנמצאים באזורי מס מופחתים בתוך הדיווח המאוחד, כאשר כללי החשבונאות הרלבנטיים מאפשרים זאת, במטרה "למצע" את שיעור המס שחל על החברה כולה.

הסדרים כאלה ככל הנראה לא יחולו על גופים ממשלתיים, קרנות פנסיה, וקרנות השקעות מסוימות.

בברכה,

איל בר-צבי, שותף
ראש מחלקת מחירי העברה

barzvi@herzoglaw.co.il

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין מיסים שלנו

חפשו לפי +