מרכז מדיה

התכנית להעשרת מלכ"רים 2021

24 מאי 2021

אנו שמחים להזמינכם לוובינר בנושא אחריות נושאי משרה והרמת מסך במלכ"רים בחלק מתכנית להעשרת מלכ"רים 2021  של BDO  בשיתוף ארגון 'מידות'.

ההרצאה של שותפנו אשר דובב תעסוק בנושא החשוב של אחריות נושאי משרה (מנהלי עמותות, חברי ועד וחברי עמותה) במלכ"רים ובאפשרות להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את נושאי המשרה באופן אישי בגין חובות המלכ"ר.

24.5.2021 | 10:00 | Zoom

 

להרשמה >> לחצו כאן

 

חפשו לפי +