מרכז מדיה

הרצוג ייצגו את חברת החשמל לישראל

9 אוגוסט 2021

לאחרונה ייצגנו את חברת החשמל לישראל בע"מ בהנפקה ציבורית של סדרות אגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד ש"ח. ההנפקה, אשר זכתה לביקושים בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח, הינה אחת מהנפקות האג"ח הגדולות ביותר שבוצעו השנה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ על ידי תאגיד שאינו תאגיד בנקאי. את חברת החשמל ייצגו השותפים ניר דאש ויהודה אהרוני, בסיוע עוה״ד רז מלצר ונחום מיטלמן והמתמחה מתן אמויאל.

 

חפשו לפי +