הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הונג קונג: מיסוי פעילות דיגיטאלית; PE

מרכז מדיה

הונג קונג: מיסוי פעילות דיגיטאלית; PE

14 ספטמבר 2020

רשות המיסים בהונג קונג (“IRD“) פרסמה חוזר מעודכן בנושא רווחים המתקבלים מפעילות דיגיטלית ומסחר אלקטרוני. ה- IRD פרסם מה נקבע כיוצר ערך מפעילות מסחר אלקטרוני וכיצד יש למסות פעילות זו.

כך למשל, נתונים שנוצרו ונאספו במהלך עסקת מסחר אלקטרוני (למשל נתונים אישיים של לקוחות) או מידע מסחרי אחר הנובע מהפעילות ברשת, נחשבים כמביאים ליצירת ערך (value creators). כדאי לשים לב, שניתוח שרשרת הערך של המוצר או החברה אמורים להיות חלק מעבדות מחירי העברה, ובמקרים מסוימים גם חלק מניתוח ה- DEMPE.

חשוב לשים לב כי לפי החוזר, במסגרת פעילות המסחר האלקטרוני, עשויה להיווצר בהונג-קונג נוכחות של מוסד קבע (PE). השאלה החשובה לקביעת מיקום הפקת הרווח (ויצירת ה- PE), הינה האם המיקום הפיסי של העסק מהווה נדבך משמעותי עבור פעילות המסחר אלקטרוני או שמא מדובר במקום פיסי שמשרת פעילות אחרת המהווה את הפעילות העיקרית והמשמעותית עבור המסחר האלקטרוני. כך למשל – במקרה של מכירות אונליין לתוך הטריטוריה, עולה השאלה האם יש במקביל שירותים נוספים הניתנים בפועל בתוך הטריטוריה, כמו למשל pre-sale או support. במקרים כאלה יש לשקול מראש את אופן קביעת שיטת מחירי העברה והתגמול מכוחה. שימו לב: הנושא רלבנטי גם למדינות אחרות ולא רק להונג קונג.

במקרה כזה, יש להתייחס, לפי החוזר, ראשית אל מוסד הקבע כישות נפרדת מבחינה פונקציונאלית וייחוס נכסים וסיכונים ל- PE; ושנית באמצעות החלת עקרון אורך הזרוע על העסקה של הישות ההיפותטית (כלומר, מוסד הקבע ה- PE). סוגיה קשורה נוספת המוזכרת בחוזר הינה ההתייחסות לסוכן היוצר מוסד קבע, סוגיה אשר ה- BEPS עורר לפני מספר שנים, וכי בבקרה כזה מתעוררת השאלה האם יש לייחס לו רווחים נוספים, בהנחה שכבר קיבל פיצוי העומד בקנה אחד עם עקרון אורך הזרוע ואף מוסה בהונג קונג בהתאם.

משרדנו סייע כבר למספר חברות בהליכים דומים, בארץ ובעולם, אך חשוב לציין – בהקשר של הונג קונג – כי מספר לקוחות כבר בוחנים אפשרות להעביר את פעילותם אל מחוץ להונג קונג, משיקולים של חופש פעילות ויציבות עסקית. בחינה כזו חייבת לקחת בשיקול את הנכסים הקיימים בהונג קונג, ולא רק את שיקולי המס, במיוחד לאור חוזר זה.

בברכה,

איל בר-צבי, שותף
ראש מחלקת מחירי העברה

barzvi@herzoglaw.co.il

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין מיסים שלנו

חפשו לפי +