הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הדבר הבא במימון הפרויקטאלי | מימון פרויקטלי בשוק ההון

הדבר הבא במימון הפרויקטאלי | מימון פרויקטלי בשוק ההון

במדינת ישראל מקודמים, בשנים האחרונות, בכל מועד נתון עשרות רבות של פרוייטי תשתית וזאת בעיקר בתחומי האנרגיה, האנרגיות המתחדשות, תחבורה רכבות, כבישים, ספנות ועוד. בעשורים האחרונים מבוצעים כמעט כל פרויקטי התשתית במדינה על ידי גורמים במגזר הפרטי. עד לאחרונה, פרויקטים אלו, הכרוכים בהשקעה משמעותית ביותר שכנגדה זרם הכנסות מובטח ,  מומנו בעיקר באמצעות הלוואות פרטיות של תאגידים בנקאיים ומשקיעים מוסדיים. המימון בוצע במתווה של "מימון פרויקטאלי" אשר במסגרתו מוענק לגורם המממן שעבוד על הפרויקטים והגורמים המממנים נהנים מרמת שליטה גבוהה על ניהול הפרויקטים. תהליך הסגירה של "מימון פרויקטאלי" במתווה הקלאסי הינו ארוך ומורכב וכרוך בעלויות משמעותיות ביותר.

בשנת 2020 ליווה משרדנו הנפקת אגרות חוב של חברת משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ, חברה ציבורית הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות, בהנפקה ראשונה מסוגה, אשר במסגרתה גייסה משק אנרגיה אגרות חוב סחירות מהציבור במתווה של "מימון פרויקטאלי".   במסגרת ההנפקה, הכספים שגוייסו  יופקדו אצל נאמן ויועברו לחברה על ידי הנאמן בהתאם לאמידה בתנאי סף של כל אחד מהפרויקטים הנפרדים, אשר ימומנו באמצעות כספי הגיוס.  עם משיכת הכספים ביחס לפרויקט כלשהו, תיצור החברה שעבוד על כלל הזכויות בפרויקט הרלוונטי, באופן, שמחזיקי אגרות החוב ייהנו הן מביטחון שהכסף ישוחרר רק בהתקיימות אבני הדרך שסוכמו מראש, משעבוד על הפרויקט כבטוחה (בדומה למתווה של "מימון פרויקטאלי")  ומיכולת חזרה לכל נכסי המנפיק.

מתווה זה של מימון פרויקטים באמצעות הנפקת אגרות חוב סחירות, מהווה פריצת דרך של ממש בעולם ה"מימון הפרויקטאלי", שכן יש בו יתרונות משמעותיים הן מנקודת מבטם של הגופים המוסדיים והציבור (הנהנים ממכשיר סחיר עם בטוחה איכותית ויכולת חזרה לכל נכסי המנפיק) והן מנקודת מבטם של המנפיקים, לאור רמת התמחור של אגרות החוב הסחירות והגמישות הרבה  הקיימת בהן ביחס ל"מימון פרויקטאלי" פרטי  קלאסי.  

עובדות אלו צפויות לדעתנו להביא כבר בשנת 2021 ובשנים הקרובות בכלל, חברות נוספות בתחום התשתיות שיקדמו הנפקות של אגרות חוב סחירות לצורכי מימון פרויקטים.

דברו איתנו >> לחצו כאן

חפשו לפי +