מרכז מדיה

גרמניה: היררכיית שיטות, בעלות של 25% בצדדים קשורים

14 ספטמבר 2020

טיוטת חוק של משרד האוצר הפדרלי הגרמני מציעה לבטל את היררכיית השיטות (הקיימת, למשל, גם בישראל) ומבהירה כי יש לאמץ את השיטה המתאימה ביותר לכל מקרה ומקרה. ביטול היררכיית השיטות יכול מחד להועיל לחברות, אך מאידך גם להקשות עליהן בעת ביקורת או APA.

כך לדוגמה, אם קיימת היררכיה הקובעת עדיפות של CUP (Comparable Uncontrolled Pricing) על פני Profit Split, הרי שמציאת עסקה ברת השוואה לפי כללי שיטת ה- CUP מייתרת את פסילת שיטת ה- Profit Split. ביטול ההיררכיה יאפשר לרשות המיסים המקומית לדרוש פעילות לפי שיטה שונה, אף שבעבר כלל לא היתה צריכה הקבוצה להצדיק את פסילתה.

עוד מוסיפה הטיוטה באופן רשמי את דרישת תיאור ה- DEMPE בתוך הסטאדי, דרישה שכבר הופיעה בעל פה בביקורות, ונאכפה בהתאם, הן בגרמניה והן בישראל, אגב, ומופיעה בעבודות חקר תנאי השוק שאנו מבצעים. כמו בישראל, גם גרמניה מאמצת בהצעת החוק פירוש נרחב למונח העברת FAR (פונקציות, נכסים, סיכונים).

שינוי משמעותי נוסף הינו הפחתת רף הקביעה מי הם צדדים קשורים אשר חלות עליהם הוראות הדין הגרמני לנושא מחירי העברה, ל- 25% (!), והצעת חובת Master File מרף הכנסות של 50M יורו, במקום 100M יורו.

בברכה,

איל בר-צבי, שותף
ראש מחלקת מחירי העברה

barzvi@herzoglaw.co.il

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין מיסים שלנו

חפשו לפי +