הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ארה"ב: הנחיות ה- IRS לגבי ביקורות מחירי העברה

מרכז מדיה

ארה"ב: הנחיות ה- IRS לגבי ביקורות מחירי העברה

14 ספטמבר 2020

ה – IRS פרסם רשימת שאלות נפוצות בנושא תיעוד מחירי העברה בארה"ב. השאלות הנפוצות מתייחסות לאופן בחינת מחקרי מחירי העברה ולעונשים (קנסות) הקשורים בתיעוד מחירי העברה,  ואף מציעות תובנות לגבי שיטות תיעוד מומלצות ולגבי ה- best practice המצופה מהנישומים.

בדומה למצב בישראל, בכדי להימנע מקנסות (לפחות מרובם), על התיעוד – סטאדי והסכם בין-חברתי – להיות קיימים לכל המאוחר בעת הגשת דוחות המס לשנה הרלבנטית. זאת, אף אין חובה להגישם אלא תוך 30 יום לאחר בקשת ה- IRS. היעדרם בפני עצמו עשוי לגרור קנס. בנוסף, ולהבדיל מהמצב בישראל, אין דירוג של שיטות אך קיימת חובה להסביר מדוע נבחרה השיטה הספציפית לקביעת מחיר ההעברה, כשיטה המתאימה ביותר (האמינה ביותר ביחס למידע שהיה קיים באותה עת, בכדי לקבוע תמורה בתנאי שוק), וכמובן יש ליישם אותה בהתאם.

עוד בדומה לחוזר האחרון של מס הכנסה (1/20) בנושא החובה להחזיק תיעוד מלא, מציין ה- IRS כי תיעוד מלא (להבדיל, למשל, מ- memo) עשוי לקצר את הליכי הביקורת ולספק את כלל התשובות לשאלות מפקח המס, ובכך למעשה לייתר בדיקה עצמאית שלו לנושאי ה- FAR (פונקציות, נכסים, סיכונים). להבדיל מהמצב בישראל, אין אמירה אוטומטית כי מסמך חלקי (כגון memo) אינו מתקבל, אלא שהוא עשוי לגרור ביקורת מעמיקה יותר והטלת קנסות, משום שאינו ממלא את דרישות התקנות האמריקאיות; התוצאה, זהה.

כך למשל, ובאמירה אשר רלבנטית גם לתקופה הקורונה, ה- IRS מציין כי נכון יותר להסביר שינוי אקסוגני בשוק כמשפיע על תוצאות החברה האמריקאית, ולא לנסות ו"להנדס" את החברות ברות ההשוואה (comparable) או לנסות ולהצדיק שולי רווח נמוכים יותר בעזרת "הנדסת" ה- benchmark.

בהקשר זה, החברות כן יכולות לשקול בחלק מהמקרים אפשרות שינוי ב- benchmark אם באמת ניתן להראות תנועות דומות במשברים דומים, כאשר יש לשקול את ביצועי השוק בחציון הראשון של 2020 בהשוואה לביצועי החברה הנבחנת. פתרון מלאכותי עשוי להיפסל ולגרור קנסות.

בנוסף, מציע ה- IRS, במקרה שהפעילות נופלת רק באופן גבולי לתוך שיטה או benchmark מסוימים, לבחון מראש את ההשלכה של בחירה בשיטה אחרת. זוהי פרקטיקה אשר נהוגה על ידי משרדנו, למשל בהקשר לפעילות המזכירה או קרובה לשיתוף פעולה אשר עשוי להוביל ליישום של שיטת profit split. במקרים אלה, מבצעים עבודת profit split (לאו דווקא מלאה) כדי לקבל מושג על עמדה אפשרית של רשויות המס, במידה ואלה יתנגדו לתחולת LRD או ספק שירותים, או יבקשו לקבוע benchmark המבוסס על PLI שונה.

בברכה,

איל בר-צבי, שותף
ראש מחלקת מחירי העברה

barzvi@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +