אגרות חוב חברתיות | משקיעים בחברה הישראלית

"אגרות חוב חברתיות" (Social Impact Bonds) הינן מכשיר ייחודי בישראל אשר יוצר שילוב מעניין בין שוק ההון לבין קידום פרויקטים חברתיים חשובים החל משנת 2010 ועד היום, השימוש באג"ח חברתיות, לטובת קידום פתרונות לבעיות חברתיות בתחומי תעסוקה, רווחה חברתית, בריאות, חינוך, צדק ומשפט ואיכות הסביבה, הלך והתרחב בעולם באופן חסר תקדים. בישראל, תחום זה הינו תחום חדש יחסית ומחלקתנו לוקחת חלק בלתי נפרד בעיצובו ופיתוחו, תוך עשייה המשלבת עבודה משפטית מרתקת לצד מעורבות חברתית.

מבחינה משפטית, אגרות החוב החברתיות בישראל מונפקות על ידי תאגידים ייעודים שאינם למטרות רווח לטובת הפעלת פרויקט חברתי, מוגבל בזמן, שנועד לצמצם או לפתור בעיה חברתית בקרב הציבור ושהתוצאות לגביו ניתנות לכימות ומדידה.

הפתרונות החברתיים אמורים לייצר חסכון או רווח לרשות הציבורית הרלוונטית או לממשלה, אשר במקרה של הצלחה תוכל להפעיל אותם בעצמה. התשלום עבור הפרויקט, כמו גם התשואה למשקיעים באגרות החוב, מתקבלים רק במקרה בו הפרויקט החברתי משיג את היעדים שהוסכמו מראש (מנגנון הידוע בשם: Pay for success), וזאת בשונה מאגרות חוב רגילות, שמובטחות בריבית ומועדי תשלום מוגדרים. חלק מהמשקיעים באגרות החוב החברתיות הינם גופים פילנתרופיים ואחרים אשר מעדיפים להשקיע באג"ח החברתית במקום תרומת כספים רגילה לפרויקט החברתי, כך במקרה של הצלחה תופנה התשואה שתתקבל אצלם להשקעה וקידום של פרויקטים חברתיים נוספים והדבר יהווה תמריץ לפרויקט להביאו לכדי הצלחה ותשואה למשקיעים.

בשנים האחרונות הונפקו מספר אגרות חוב חברתיות, שאת כולן ליווה המשרד, ביניהן אג"ח חברתית לצמצום שיעור התחלואה בסכרת 2, אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה, אג"ח חברתית להגברת היקף בוגרי מתמטיקה ברמות 4 ו-5 יחידות בגרות ברהט ואג"ח חברתית לצמצום בדידות קשישים בתל אביב- כולם בוצעו על ידי חלוצת התחום בישראל- Social Finance Israel Ltd. (CC) ("SFI"). כל הפרויקטים שעבורם גויסו אגרות החוב החברתיות עודם פעילים, ובחלקם הוחל כבר בתשלום ההחזר למשקיעים.

בשנת 2020, ליווינו גם תהליך ראשון מסוגו בישראל של גיוס אגרות חוב חברתיות באמצעות מימון המונים (Crowd Funding).

בימים אלה עומלת המחלקה בסיוע בפיתוח והוצאה לפועל של אג"ח חברתיות נוספות, חלקן בשלבי משא ומתן מול משרדי הממשלה הרלוונטיים וחלקן עודן בפיתוח ובדיקת היתכנות, וכן מסייעת בליווי המשפטי הנדרש לפיתוח כלים מדידים נוספים לקידום פתרונות חברתיים, כדוגמת תכנית סיירות (Bootcamp) לקידום תעסוקה ופרויקטים חברתיים שונים נוספים ורבים על הפרק.  אנו צופים כי בשנת 2021 תימשך המגמה של קידום פתרונות חברתיים הניתנים לכימות ומדידה ויושקו בישראל אגרות חברתיות נוספות בתחומים מגוונים, כמו גם כלים חדשניים נוספים לקידום פתרונות חברתיים הניתנים לכימות ומדידה

 

דברו איתנו >> לחצו כאן

חפשו לפי +