IFLR 1000 דירג את מחלקת חברות וניירות ערך ומחלקת קרנות השקעה במקום הראשון

דירוגים ופרסים

דף הבית > דירוגים ופרסים > IFLR 1000 דירג את מחלקת חברות וניירות ערך ומחלקת קרנות השקעה במקום הראשון

IFLR 1000 דירג את מחלקת חברות וניירות ערך ומחלקת קרנות השקעה במקום הראשון

גאים לשתף שדורגנו tier 1 בשלושה תחומי התמחות בדירוגי ה iflr1000 :

 

תודה למחלקת חברות וניירות ערך ומחלקת קרנות השקעה על העבודה הקשה והמסירות.

חפשו לפי +