דירוג האיכות של BDI לשנת 2023: הרצוג פוקס נאמן הוא משרד עורכי הדין המוביל בישראל!

דירוגים ופרסים

דף הבית > דירוגים ופרסים > דירוג האיכות של BDI לשנת 2023: הרצוג פוקס נאמן הוא משרד עורכי הדין המוביל בישראל!

דירוג האיכות של BDI לשנת 2023: הרצוג פוקס נאמן הוא משרד עורכי הדין המוביל בישראל!

מדריך הדירוגים BDI פרסם את תוצאות דירוג משרדי עורכי הדין בישראל לשנת 2013, בו שוב הוכתר משרדינו כמשרד עורכי הדין המוביל בישראל והוא במקום ה-1. 

מדריך הדירוגים BDI מדרג בכל שנה את משרדי עורכי הדין בישראל לפי התמחויות שונות בהם מתמחים המשרדים, זאת תוך בחינת איכות פועלם של המשרדים בהתמחויות הנבדקות ודירוגם לפי ארבע קבוצות איכות.

תודה רבה למחלקות השונות, לשותפים, עורכי הדין והמתמחים על מסירותם הרבה.

חפשו לפי +