איתי אלה

עורך דין

איתי עו"ד במחלקת תחרות והגבלים עסקיים, ומעניק ייעוץ לתאגידים בענייני תחרות ורגולציה.

בין תפקידיו השונים, איתי עורך חוות דעת בסוגיות של דיני תחרות המתעוררות אגב התקשרויות מסחריות, וכן מייצג בפני רשות התחרות במסגרת הליכי מיזוג, מיזמים משותפים ובקשות פטור מאישור הסדר כובל.

במהלך תקופת התמחותו ברשות התחרות צבר איתי ניסיון בשלל היבטי דיני התחרות, לרבות תוך עבודה בצוותים שבחנו תיקי מיזוגים מורכבים, ליווי תיקי אכיפה מנהלית בעלי פרופיל גבוה וסיוע בהליכי האכיפה הפליליים של הרשות.

פרטי קשר

טלפון: 03-6922020 פקס: 03-6966464 ellai@herzoglaw.co.il V-card
איתי אלה
  • 2023
  • האוניברסיטה העברית משפטים LLB 2022
חפשו לפי +