הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

Labour & Employment Global Law Forum

מרכז מדיה

Labour & Employment Global Law Forum

8 נובמבר 2022

מסביב לעולם בשלוש שעות: על עבודה מרחוק, סיום עבודה וחידושים בדיני עבודה בארץ ובעולם

Around the World in Three Hours: Termination, Working Remotely and Highlights of 2022 in Israel and Abroad

09:00-09:30 קפה ומינגלינג

09:30-10:30 יחסינו לאן: חידושים בדיני פיטורים מוריה תם הרשושנים שותפה, הרצוג

10:30-10:45 הפסקה

10:45-11:45 International Panel: Working Remotely in the Post-Covid Era

Abigail Borowitz, Partner, Herzog & Partners from DLA Piper:

Germany | Dr Kai Bodenstedt, Nils Grunicke

China | Johnny Choi

Netherlands | Hélène Bogaard, Jasper de Bok

USA | Daniel Turinsky

11:45-12:45 – סיכום שנת 2022 בדיני עבודה בעולם – אורלי ג'רבי, ראשת מחלקת דיני עבודה בהרצוג ושותפים ממשרד DLA Piper:

Highlights of  2022 in International Employment Law

Orly Gerbi, Head of the Labour Law Practice at Herzog & DLA Piper Colleagues:

Spain | Pilar Menor

UK | Vinita Arora, Jan Colhoun

Italy | Fabrizio Morelli, Pasquale Siciliani

UAE | Iain Skinner

להרשמה >> לחצו כאן

בשיתוף פורום דיני עבודה של הACC בניהולה של מירב קדמי טובול, יועמ"ש בתנובה

 

 

חפשו לפי +