מרכז מדיה

הרצוג פוקס ונאמן ליווה את חח"י ברפורמה היסטורית במשק החשמל הישראלי

14 מאי 2018

מחלקת חברות וניירות ערך של המשרד ליוותה את הנהלת חברת החשמל ואת דירקטוריון החברה במשא ומתן עם גורמי המדינה ביחס לרפורמה ההיסטורית במשק החשמל בישראל ובתהליך אישור הרפורמה וההבנות עם גורמי המדינה על ידי דירקטוריון החברה.

הרפורמה במשק החשמל צפויה להיות אחד מהתהליכים המורכבים ביותר, תפעולית ומשפטית, אשר בהם הייתה מעורבת חברה ישראלית ותכלול בין היתר מכירה של חלק מתחנות הייצור של חברת החשמל, מכירת פעילות ניהול מערכת החשמל לחברה אחות של חברת החשמל ושינוי מבני וארגוני מקיף בחברת החשמל.

ההיקף הכולל של הרפורמה צפוי להיות בין 7 – 8 מיליארד ₪.

את הליווי של חברת החשמל הוליכו אהוד סול, ראש מחלק חברות וניירות ערך של המשרד, ניר דאש, שותף במחלקת חברות וניירות ערך ועו"ד יהודה הומפור.

חפשו לפי +