מרכז מדיה

עדכון לקוחות | כללי שפכים מעודכנים

16 מאי 2017

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לפני ימים אחדים פורסם תיקון לכללי שפכי מפעלים (כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014), הכולל מספר עדכונים חשובים שנפרט להלן. תיקון זה פורסם בהמשך לשימוע ציבורי שנערך לנוסח מוקדם שלו.
לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +