עדכון לקוחות | הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו-2016

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו-2016

12 נובמבר 2017

ביום 9 בנובמבר, 2017 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") נוסח להערות ציבור להצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו-2016 ("ההצעה לתיקון"). עד כה, היתר של הרשות לדוח הצעת מדף נדרש במקרים הבאים (בחריגים מסוימים): הצעת מניות לראשונה של תאגיד מדווח שתעודות ההתחייבות שלו רשומות למסחר; הצעת ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין; הצעת תעודות התחייבות המגובות בבטוחות; הצעת ניירות ערך מורכבת או חדשנית, מבחינת אופן ההצעה ותנאיה או סוג נייר הערך המוצע; הצעת תעודות סל.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +