מרכז מדיה

עדכון לקוחות | איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך

23 אוקטובר 2017

ביום 6 ביולי 2017 נכנס לתוקפו תיקון 63 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("התיקון"), הקובע איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. במסגרת התיקון הוסף לחוק סעיף 49א שעניינו איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. יש לשים לב כי הסעיף אינו מבחין בין לקוחות מסוגים שונים, ועל כן, לפי נוסח הסעיף גם הצעת שירותי מסחר כאמור ללקוחות מתוחכמים אסורה.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +