הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תכנית "ויזת חדשנות" ליזמים מחו"ל

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תכנית "ויזת חדשנות" ליזמים מחו"ל

20 יולי 2017

לקוחות וידידים נכבדים,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי בימים אלו יוצאת לדרך לראשונה תכנית ניסיונית חדשה  בנושא מתן אשרה ליזמים זרים מחו"ל, אשר תאפשר ליזמים זרים לקבל ויזת עבודה עבור פיתוח וגיבוש מיזמים טכנולוגיים שיקימו בישראל. התוכנית מופעלת במתכונת פיילוט לשלוש שנים במסגרתה יוכל היזם לשהות בישראל לתקופה של עד 24 חודשים בה יתאפשר לו לפתח רעיונות חדשים, אשר יסייעו לצמיחת המשק ולשיפור תדמיתה של ישראל בעולם.

תחילה היזם הזר יתארח באחת מ-12 המסגרות התומכות המאושרות שנבחרו. המסגרת התומכת תספק ליזם הזר חשיפה לסביבת החדשנות בישראל, מרחב עבודה, תשתית טכנולוגית ותמיכה עסקית ולוגיסטית.

יזמים שיזכו באשרת (ויזת) חדשנות, יוכלו לפתח במהלך תקופה זו מיזמים טכנולוגיים חדשים בישראל ולאחר מכן להגיש בקשה לקבלת אשרת עבודה.

שניים-עשר התאגידים שאושרו וישמשו כ"מסגרת תומכת ומאושרת" אשר פורסמו באתר רשות החדשנות הן:

 • התאגיד העירוני מנהלת עיר עולם – האחראי על פיתוח תל אביב ומטפל בפרויקט הרציף של עיריית תל אביב המשמש כאקסלרטור בינלאומי ליזמות אורבנית.
 • סמוראי אינקובייט אינק – קרן השקעות וחממה פרטית למיזמים טכנולוגיים בשלבי הפרה סיד וסיד ביפן וישראל.
 • טק פור גוד – חברה בינלאומית אשר מקדמת סטארטאפים המפתחים פתרונות טכנולוגיים חדשניים לסוגיות חברתיות וסביבתיות גלובאליות.
 • טרנדליינס חממות ישראל בע"מ – חממה טכנולוגית אשר מאתרת משקיעה ותומכת בחברות המפתחות טכנולוגיה חדשנית בתחום המכשור הרפואי ובתחום החקלאות והמזון.
 • מ.ט.י חיפה – ארגון ללא מטרות רווח המיועד לקדם ולפתח את כלכלת העיר חיפה האמצעות טיפוח יזמות עסקית וטכנולוגית.
 • האוניברסיטה העברית בירושלים – מרכז היזמות של האוניברסיטה העברית בירושלים אשר מעודד ומסייע בהקמת סטארטאפים באוניברסיטה ומשמש בית גידול למיזמים.
 • לייטהאוז – המספק מרחב עבודה משותף ליזמים המקבלים תמיכה והעשרה בנושאי הליבה של הקמת מיזם ופיתוחו של המיזם בהתאם לצרכיו של היזם.
 • עמותת גבהים – אשר מטרתה לסייע לעולים בעלי השכלה גבוהה להשתלב באופן מיטבי בשוק התעסוקה הישראלי.
 • אלון מדטק ונצ'רס בע"מ – חממה טכנולוגית אשר קולטת יזמים וחברות הזנק בשלבים מוקדמים העוסקים בתחום מדעי החיים ומכשור רפואי בפרט.
 • טרהלאב ונצ'רס – חממה טכנולוגית אשר משקיעה בחברות ויזמים בשלב הסיד בתחומי הקלינטק, המדיקל ותחומים נוספים.
 • דה קיטשן האב – חממה טכנולוגית המשקיעה במיזמים בשלב הסיד והפרה סיד בתחום הפודטק על מנת להתמודד עם אתגרים בתחום המזון.
 • איניטק – בית תוכנה ישראלי אשר מספק קשת רחבה של שירותים טכנולוגיים.

אופן הגשת הבקשה:

הכרה כיזם טכנולוגי זר מרשות החדשנות, מותנית בעמידה בשלושה תנאי סף:

 • היזם אינו תושב או אזרח מדינת ישראל.
 • מתן הצהרה על מקורות המימון לכיסוי הוצאות המחייה שלו במשך תקופת השהייה בישראל.
 • ציון מסגרת תומכת מאושרת בה הוא מתכוון להיקלט וכן לקבל הצהרה חתומה של המסגרת תומכת המאושרת בדבר קליטתו.
 • על היזם להגיש בקשה בטופס ייעודי לרשות החדשנות. על הבקשה לכלול צילום דרכון, אישור רפואי, תעודת יושר, קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה.
 • הבקשה תיבחן על-ידי בודק מקצועי שמונה ע"י רשות החדשנות. בשלב זה, היזם אינו נדרש להגיע לישראל גם אם יתבקש לעבור בדיקה מקצועית, וזו יכולה להיעשות באמצעים שנים כגון: דוא"ל, טלפון או שיחת וידאו עם היזם. בבחינת הבקשה הועדה תרצה לראות, בין היתר, האם היזם הוא בעל רקע וניסיון בתחום המיזם המוצע והאם יש ליזם פוטנציאל לפתח ולקדם את המיזם בהצלחה; האם למסגרת התומכת המאושרת יש ערך מוסף להצלחת המיזם; האם המיזם קשור לחדשנות ברמה גבוהה; האם תוכנית ההיתכנות ישימה; והאם יש פוטנציאל עסקי משמעותי.

לאחר מכן, המיזם יעלה לדיון בוועדה וזאת תקבל החלטתה האם לאשר את המיזם ולהמליץ על מתן ויזת חדשנות בפני רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. ככל שהועדה אישרה את הבקשה, הודעה על החלטתה תועבר הן ליזם והן למסגרת התומכת המאושרת.

אישרה הועדה את המיזם, ימשיך היזם את הליך הפנייה בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

יזם טכנולוגי זר אשר יהיה מעוניין להמשיך ולשהות בישראל לאחר שויזת החדשנות תפקע, יידרש: (1) להקים תאגיד בישראל במטרה לפתח מיזם טכנולוגי בישראל. (2) לאחר הקמת התאגיד, יידרש להגיש בקשה לאחת מהתוכניות המופעלות בלשכת המדען הראשי. (3) לאחר אישור הוועדה הרלוונטית את בקשת היזם הטכנולוגי הזר, תועבר ההחלטה אל היזם בצירוף המלצת המדען הראשי למתן ויזת מומחה והיזם יהיה ראשי לעשות בה שימוש לצורך הגשת בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה לקבלת ויזת מומחה (אשרת עבודה).

הטיפול במתן ויזת החדשנות, כמו גם במתן ויזת מומחה, אישורן, הארכת תוקפן וכן כל נושא אחר הנוגע למתן הוויזות, נמצא בסמכותה הבלעדית של רשות האוכלוסין וההגירה.

אנו כמובן נמשיך לעדכן בדבר התפתחויות נוספות.

כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם בנושאים שהובאו במסגרת עדכון זה, כמו גם בנושאים אחרים.

חפשו לפי +