מרכז מדיה

עדכון לקוחות | 'קול קורא' | פעילות ברוקרים קמעונאים בישראל

21 אוגוסט 2019

ביום 14 באוגוסט 2019 פרסמו רשות ניירות ערך ("הרשות") והבורסה לניירות ערך ("הבורסה") קול קורא ("הפרסום"), לכלל הגורמים המעוניינים לפעול בשוק ההון המקומי כברוקרים קמעונאיים בין במסחר בניירות ערך ובין בהפצת קרנות נאמנות לציבור הרחב.

נכון להיום, מנגנון ההפצה של קרנות נאמנות הינו באמצעות מפיצים שהינם חברי בורסה (בין אם בנקים או חברי בורסה שאינם בנקים). מטרת הפרסום הינה לקדם שינויים ברגולציה ובתקנון הבורסה במטרה להקל על פעילות הברוקר הקמעונאי בישראל, בדגש על הפחתת דרישות הון ודיגיטציה מלאה של תהליך פתיחת חשבון ניירות ערך.בתוך כך, הבורסה והרשות מבקשות מכלל הגופים הרלוונטיים לפנות אליהן עם תיאור האתגרים המרכזיים העומדים על הפרק והצעדים הדרושים להצלחת המהלך.

פניות ניתן להעביר לרשות ניירות ערך עד ליום 15 בספטמבר 2019.

אנחנו מזמינים את קהל לקוחותינו ואת הגופים הרלוונטיים, לשוחח עמנו על עיקרי הפעילות הקיימת ו/או המתוכננת, ולרכז דרכינו את הצעותיכם והערותיכם לקול הקורא.
לקול הקורא המלא מיום 14 באוגוסט 2019, לחצו כאן>>

חפשו לפי +