הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | הסדר קיבוצי מהווה הסכם בין החברה לבין העובדים לעניין אמצאות שירות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הסדר קיבוצי מהווה הסכם בין החברה לבין העובדים לעניין אמצאות שירות

16 אוגוסט 2017

ב-17 במאי, 2017, קבעה הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 ("הוועדה") כי הסדר קיבוצי העוסק, בין השאר, בתמורה שיקבל עובד עבור המצאות שהמציא במסגרת עבודתו אצל המעביד מהווה הסכם המאיין את סמכות הוועדה לדון בשאלת התמלוגים המגיעים לעובד, אם מגיעים, בגין אותן המצאות. שמות הצדדים לא פורסמו.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +