עדכון לקוחות | הגבלים עסקיים | ביהמ"ש העליון אוכף החלטה לחסום את התביעה הייצוגית שהובא ע"י רוכשים עוקפים נגד קרטל בינלאומי אך מזהיר שתוצאה זו הינה "בלתי רצויה"

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הגבלים עסקיים | ביהמ"ש העליון אוכף החלטה לחסום את התביעה הייצוגית שהובא ע"י רוכשים עוקפים נגד קרטל בינלאומי אך מזהיר שתוצאה זו הינה "בלתי רצויה"

3 אוגוסט 2017

עדכון זה מתייחס להחלטה של ביהמ"ש העליון לאכוף את ההחלטה של ביהמ"ש המחוזי בלוד בנוגע לשירותים אשר ניתנו בחו"ל של תביעה ייצוגית בתחום הגבלים עסקיים אשר הוגשה ע"י רוכש עוקף שחיפש דמי נזיקין בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים, 1988.  בתיק זה, התובע טען ש"קרטל הפאנלים ה-LCD" הבינלאומי פגע בצרכנים ישראליים אשר רכשו מוצרים שכללו את הפאנלים של הקרטל.

החלטתו של ביהמ"ש המחוזי דחה את תוקפו של השירות כביכול שהיה מחוץ לתחום השיפוט לנתבעים זרים והחלטתו של ביהמ"ש העליון אכפה את פסק הדין.  אף על פי כן, ביהמ"ש העליון הביע אי-נוחות בתוצאה ומסר שמצב כאשר צרכנים ישראליים לא יקבלו דמי נזיקין מישויות שלכאורה, משתפים פעולה עם קרטלים, הינו "בלתי רצויה".

החלטה תקדימית זו עלולה להגביל את יכולת הרוכשים העקיפים לתבוע דמי נזיקין בישראל בנוגע לקרטלים בינלאומיים, וגם עלול לשמש כזרז לתהליך של שינוי ברגולציית דיון אזרחי ישראלית בתאם.

על כל פנים, החלטה זו אינה מכילה ישויות אשר יש להן נוכחות מקומית בארץ (חברות-בת, מפיצים) אשר דרכן ניתן להגיש מסמכי בית משפט בארץ.

לחץ כאן לעדכון הלקוחות המלא.

חפשו לפי +