מרכז מדיה

12.06.2019 | אתגרי מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית | ניהול סיכונים והכללים המוצעים החדשים של ה-OECD

4 יוני 2019

בשנת 2018 ובמחצית הראשונה של 2019, היינו עדים לשינויים רבים בתחום מחירי העברה ובאופן האכיפה שלהם, בישראל ובעולם. בין היתר, פרסם ה-OECD את הצעתו להסדרת מיסוי הכלכלה הדיגיטלית, הצעה אשר יש שיקראו לה מרחיקת לכת, ומשפיעה באופן ישיר על הן חברות ישראליות הפועלות בחו”ל והן על חברות זרות הפועלות בארץ. חלק מהמדינות, לא חיכו למסמכים סופיים של ה-OECD וחוקקו חוקים בנושא בעצמן, מה שמשפיע באופן מהותי על הסדרת מחירי העברה.

בהקשר הנ"ל, נדון במפגש ייחודי זה באתגרים השונים שבניהול הסיכונים הפנימיים והחיצוניים בתחום, בניווט של מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית, בחוק התחרות ובשלילת החירות בהקשר של הכלכלה הדיגיטלית בארה"ב, במפגש מחירי העברה ומיסים בכלכלה הדיגיטלית ובעוד נושאים חשובים נוספים.

שימו לב: חלק מההרצאות יועברו באנגלית.
המפגש ללא עלות, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.

לתוכנית המלאה של המפגש ולהרשמה אליו, לחצו כאן>>

חפשו לפי +