מרכז מדיה

תכניות המשכיות עסקית בתקופת משבר הקורונה

19 אפריל 2021

פרסומי רשות ניירות ערך


תובנות בנושא תכניות המשכיות עסקית ופתרונות בפועל להבטחת רציפות במתן שירותים של הגופים המפוקחים בתקופת משבר הקורונה

לקוחות וידידים יקרים,

בחודש דצמבר 2020 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), מסמך תובנות בנושא תכניות המשכיות עסקית ופתרונות בפועל להבטחת רציפות במתן שירותים של הגופים המפוקחים בתקופת משבר הקורונה ("המסמך"). מסמך זה מיועד למנהלי קרנות הנאמנות, חברות לניהול תיקי השקעות, הבורסה לניירות ערך ומסלקותיה,  זירות סוחר לחשבון עצמי ורכזי הצעה ("הגופים המפוקחים").

לעמדת הרשות, תכניות ההמשכיות העסקית של רוב הגופים המפוקחים טרום המשבר, לא נתנו מענה לתרחיש של מגפה עולמית, כאשר במקביל עוצמת המשבר לא השאירה פנאי לעדכון נהלים ותכניות המשכיות עסקית במהלך ההתמודדות עמו. כן נאמר שם כי כעת מצופה מהגופים המפוקחים לפעול לבחינה כוללת של תכניות ההמשכיות העסקית ותכניות ההתאוששות מאסון.

לעמדת הרשות בחינה זו אמורה להתייחס לכלל היבטי הפעילות העסקית בגופים המפוקחים ובכלל זה: גישה מרחוק; אבטחת מידע ואיומי סייבר; תרגולים והדרכות; גיבוי עובדים; קיום ישיבות, שיתוף ידע, עבודת צוות; קשרי לקוחות; ספקים וכיוב'. התייחסות לסוגיות אלה צריכה לקבל ביטוי בנהלי העבודה הרלוונטיים אשר יתייחסו למכלול תרחישים אפשריים של מצבי חירום לרבות למצבים של סגר כללי, הדבקה של חלק או כלל עובדי החברה ובידוד עובדים לתקופות ממושכות.

כן מצופה כי השינויים הנדרשים ידונו ויאושרו על ידי האורגנים המתאימים של הגופים המפוקחים.

יודגש, כי מעבר לפרסום האמור של הרשות, אנו עדים למתקפות סייבר ואיומי סייבר בגופים פיננסים בכלל וגופים מפוקחים בפרט בתקופה האחרונה. בעניין זה קיימה הרשות מספר ביקורות רוחב ואף פרסמה מספר עמדות סגל בעניין זה (לקישור לעמדות הסגל לחצו כאן).

אנו סבורים כי חשיפתם של מוסדות פיננסים לאיומי סייבר כאמור תלך ותגבר בשנים הקרובות, בין היתר, לאור החדשנות הטכנולוגית אליה שואפים מוסדות פיננסים אלה. במשרדנו צוותים ייעודיים – צוות סייבר וצוות רגולציה פיננסית. אנו סבורים כי שילוב הניסיון והידע הקיים בשני צוותים אלה יקנה לגופים הפיננסים מענה ייחודי בכל הנוגע למניעה, התגוננות וטיפול באיומי סייבר וסיכוני האכיפה מצד הרגולטורים בתחום.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו.
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +