הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל המשפיעה על הנפקה לציבור על פי תשקיף

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל המשפיעה על הנפקה לציבור על פי תשקיף

11 יולי 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה עמדת סגל משפטית העוסקת בסוגיות שונות הנוגעות לשיווק ותמחור הנפקות לציבור על פי תשקיף.

העמדה רלוונטית ביחס להנפקות המבוצעות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה והיא מחליפה ומבטלת עמדות קודמות של רשות ניירות ערך. להלן עיקרי העמדה:

1.מסירת מידע בהנפקה ראשונה לציבור  

  • מגעים עם משקיעים מתוחכמים לפני פרסום טיוטת תשקיף ראשונה – החברות והחתמים רשאים להעביר מידע למשקיעים המתוחכמים (משקיעים מוסדיים או מסווגים, כהגדרת מונחים אלו בתקנות אופן הצעה לציבור) ולנהל עמם שיח עוד טרם פרסום טיוטת תשקיף.

 

  • תקופת זמן מינימלית לקבלת ביקושים – נדרש פרק זמן של לפחות 10 ימים ממועד פרסום טיוטת תשקיף פומבית לראשונה ועד מועד קבלת התחייבויות מוקדמות, או הודעות על כוונה לרכוש בהנפקה ("הודעות"). בנוסף, אם החברה פרסמה טיוטת תשקיף עם שינויים מהותיים ביחס לטיוטה פומבית קודמת, יידרשו שני ימי עסקים נוספים ממועד פרסום הטיוטה המעודכנת ועד לקבלת הודעות.

 

2. מתכונת גילוי חדשה על סוגי המשקיעים שהגישו הזמנות לרכישת ניירות ערך בשיטת הצעה לא אחידה

יש לכלול מידע על ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המתוחכמים בתשקיף או בהודעה המשלימה וכן לכלול מידע על אופן ההקצאה בפועל של ניירות הערך בדיווח על תוצאות ההנפקה, גם כאשר ההנפקה מתבצעת בשיטת הצעה לא אחידה. את המידע כאמור ניתן לכלול במתכונת אגרגטיבית בפילוח לפי סוגי משקיעים ובהתאם למתכונת גילוי מוצעת שפורסמה כנספח לעמדה.

לעמדת סגל רשות ניירות ערך >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ומומחיות ייחודית בליווי גיוסי הון וחוב, לרבות בדרך של הצעה לא אחידה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.
 
מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +