הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך מציגה – קרנות נאמנות אלטרנטיביות

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך מציגה – קרנות נאמנות אלטרנטיביות

9 נובמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה מפרט מאפייני ליבה לקרנות נאמנות אלטרנטיביות. הרשות הציגה שני מוצרים חדשים אותם היא מעוניינת לקדם –קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור.

אמנם יישומו של המפרט דורש תיקון חקיקה, ובהתאם לנוהל ייזום אסדרה של הרשות, יפורסמו בהמשך קבצי תיקוני חקיקה להערות ציבור, אך הוא עשוי להעיד על הלך הרוח והמחשבה של הרשות ביחס לפעילותן של קרנות גידור בישראל.

א. במסגרת המפרט הגדירה הרשות את המונח "קרן גידור" (שמוגדר היום בתקנות הנכסים[1]) ככל אחד מאלה –

  1. הסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו כפוף להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 ("חוק השקעות משותפות" או "החוק") שכן הוא עומד בתנאי סעיף 2(ב) לחוק,[2] ואשר נעשה לגביו הסדר עם רשות המסים, שהינו ייעודי לישות מס להשקעה בנכסים פיננסים.
  2. תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר, והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, אשר מקום מושבו של מנהלו הוא במדינת חוץ, החוק אינו חל עליו וההשקעה, הקניה, היצירה והמכירה בחסר כאמור, יכול שייעשו בשיעורים ובתנאים החורגים מהשיעורים ומהתנאים המותרים לקרנות נאמנות על פי החוק החל עליהן במדינה זו; ולמעט אגדי קרנות גידור.

 

ב. לריכוז תמציתי של עיקרי המפרט המוצע וההוראות שיחולו על קרן גידור בנאמנות ואגד של קרנות גידור >> לחצו כאן

ג.אנו סבורים כי ההגדרה המוצעת אינה משפיעה על הפרשנות הקיימת לחוק השקעות משותפות או על תחולתו, ומטרתה הינה לפרוט את המאפיינים של הקרנות אותן ניתן יהיה להחזיק באגד קרנות גידור בלבד. יחד עם זאת, אנו מציעים ללקוחותינו, מנהלי קרנות גידור ומנהלי קרנות נאמנות, לבחון יחד איתנו את ההשפעות של הגדרות אלה על פעילותם.

[1] תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), תשנ"ה-1994;
[2] סעיף 2(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, קובע כי החוק לא יחול על הסדר שמטרתו כאמור, שמספר המשתתפים בו אינו עולה על חמישים ושנעשה בלא פניה לציבור

למסמך המלא והסופי שפרסמה הרשות >> לחצו כאן

לנוסח המסומן בעבות הערות הציבור >> לחצו כאן

**************************************

למשרדנו מומחיות רבה בקשר עם חוק השקעות משותפות בנאמנות ופרשנותו ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות בנושא. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון ומחלקת קרנות השקעה
הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
חברות, ניירות ערך ושוקי הון

maidlerl@herzoglaw.co.il

 

טל דרור שוימר | שותפה
ראש מחלקת קרנות השקעה

 drort@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +