מרכז מדיה

פרטיות וצרכנות

31 ינואר 2024

פרטיות במוצרי IoT ביתיים ובבתים חכמים

ביום 15 בנובמבר, 2023, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") מסמך בנושא פרטיות במוצרי IoT (האינטרנט של הדברים – Internet of Things) ביתיים ובבתים חכמים ("המסמך"). המונח IoT מיוחס לשימוש במכשירים חשמליים בעלי חיישנים אשר אוספים מידע מהסביבה, למשל נתוני תנועה, טמפרטורה, קול ומיקום, ומעבדים אותו למטרות שונות ולפעולות המשפיעות על העולם הפיזי ("מוצרי IoT").

במסגרת המסמך, סוקרת הרשות להגנת הפרטיות את האתגרים והסיכונים לפרטיות בשימוש במוצרי IoT הנגזרים מאיסוף מידע אישי, מפרטת שורת הנחיות והמלצות לחברות המספקות מוצרי IoT ביתיים ושירותים של בית חכם, בין יתר בנושאים של אבטחת מידע; חובת היידוע; הסכמה ועיקרון צמידות המטרה; עיון, צמצום ומחיקת מידע, ואף מספקת המלצות לציבור לשימוש במוצרים ושירותים אלו.

לנוסח המלא של עדכון הלקוחות שמשרדנו הוציא בנושא >> לחצו כאן

 

טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות לעניין איסוף מספרי וצילומי תעודות זהות

ביום 14 ביוני, 2023 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות להערות הציבור טיוטת גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות. עמדת היסוד של הרשות היא כי מספר תעודת הזהות של אדם משמש כ"מפתח" כניסה לקבלת מידע נוסף על האדם בתחומים שונים ועל כן יש להתייחס למספר זה כאל "מידע" לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. גם פריטי מידע נוספים המופיעים בתעודה כגון מצב משפחתי ומקום לידה וכן נתונים המופיעים על גבי התעודה ובספח, נחשבים למידע המוגן תחת הוראות חוק הגנת הפרטיות ולעיתים גם "ענייניו הפרטיים של אדם" הזכאים להגנה מסוימת מכח החוק.

במסגרת המסמך, סוקרת הרשות להגנת הפרטיות את הדרישות בהיבטי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע שעל עוסקים לקיים עת הם מבקשים לאסוף מידע בקשר עם מספרי ותעודות זהות של לקוחותיהם.

לנוסח המלא של עדכון הלקוחות שמשרדנו הוציא בנושא >> לחצו כאן

חפשו לפי +