מרכז מדיה

פסק דינו הדרמטי של בית המשפט העליון ביום פתיחת שנת הלימודים האקדמית

17 אוקטובר 2018

עו"ד שרון פטל ועו"ד טליה בלזר ממחלקת נדל"ן ותכנון ובניה במשרדנו יצגו את המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בהליכים משפטיים בקשר לאטימת 3 קומות בבניין המרכז האקדמי בר"ג, בהתאם להחלטות מוסדות התכנון, עקב עבירות בניה שבוצעו על ידי הקבלן המקורי ביחס לבניין וכן עבירות שוחד בהן הורשע ראש העיר לשעבר, צבי בר.

ב-14 לאוקטובר 2018, קיבל בית המשפט העליון ערעור המרכז האקדמי שהוגש באמצעות משרדנו, והורה על ביטול אטימת קומות הבניין, ובתוך כך למעשה הפך את כל החלטות הערכאות השיפוטיות למטה בהן החלטות בית המשפט המחוזי, ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה והועדה המחוזית.

בית המשפט העליון קבע כי לאור העובדה שלמרכז האקדמי לא הייתה כל מעורבות בעבירות הבנייה והשוחד שנעברו ביחס לבניין, יש להגן על המרכז האקדמי כצד שלישי תם לב.

חפשו לפי +