מרכז מדיה

פסקי הדין המשמעותיים של שנת 2020 בתחום דיני העבודה

4 ינואר 2021

לקראת סוף שנת 2020, ביקש ICE מעורכי דין מובילים בתחום דיני העבודה לבחור את פסקי הדין שישפיעו על שוק העבודה בישראל.

השותף חגי ורד  בחר לציין את הרחבת חובת השימוע לעובדי קבלן.

"בפסק הדין בעניין התאמה נגד הפוטה נקבעה על ידי בית הדין הארצי הלכה חדשה ביחס לחובת מזמין שירותים לערוך שימוע לעובד קבלן שהוא מבקש להפסיק את הצבתו. באותו מקרה ביקשה החברה אצלה הוצב העובד מקבלן השירותים שהעסיק את העובד לסיים את הצבתו, על רקע חשדות שהתעוררו בעניינו. בית הדין קבע כי אמנם מזמין השירותים אינו המעסיק של עובד הקבלן, אולם אין בכך כדי לשחררו מהחובה לערוך לאותו עובד שימוע, ככל שהוא מבקש להפסיק את הצבתו. פסק דין זה משפיע על מערך היחסים שבין מזמיני שירותים, חברות קבלן ועובדי קבלן ומטיל נטל נוסף על מזמין השירותים, מעבר לחובות שנקבעו עד כה בחוק ובפסיקה".

לקריאת הכתבה המלאה >> לחצו כאן

חפשו לפי +