מרכז מדיה

פסיקה חשובה בתחום החוק המוניציפאלי

19 אפריל 2021

לאחרונה ייצגנו את מועצה מקומית גבעת זאב בתביעה שהוגשה כנגדה על ידי מפעלי ביוב וטיהור ירושלים ביחס להסכם לטיפול בשפכים, ובפרט ביחס לתשלומים עבור הקמת מכון טיהור השפכים שורק.

פסק הדין שהשגנו קבע כי לפי ההסכם בין הצדדים, התשלום עבור הקמת מכון הטיהור הינו מוגבל בזמן ואיננו צמית, ולכן הסתיים בשנת 2009 וגבעת זאב אינה נדרשת לשלם עבורו עוד. לפסק הדין משמעות כבדת משקל עבור גבעת זאב, שכן לו נדרשה להמשיך לשלם עד לאחרית הימים בגין הקמת המכון, הייתה נושאת  בתשלומים בסכומים אסטרונומיים של עשרות מיליוני שקלים .

צוות ליטיגציה בראשות שותפינו, ד"ר גלעד וקסלמן ועו״ד רחלי פרי-ריכמן ויונתן מורל, ייצגו את המועצה המקומית בתיק.

חפשו לפי +