מרכז מדיה

פיקוח על מחירים

31 ינואר 2024

הרשות להגנת הצרכן לחברות המשקאות: נוציא צו שיחייב אתכן להוריד מחירים בתוך 14 יום

ביום 21.6.23 ובעקבות העלאת מחירים מתוכננת באותה עת של מוצרים על ידי חברות המשקאות הקלים, הודיעה הרשות להגנת הצרכן לשלוש חברות המשקאות הקלים השולטות בקטגוריה זו כי בכוונתה להוציא להן צו מינהלי להפסקת הפרה, שכן, כפי הנטען בהודעת הרשות, החלטת החברות להעלות את מחירי מוצריהן במקביל, כאשר שלושתן שולטות ברובו המכריע של שוק זה, פוגעת בחופש הבחירה של הצרכנים, הנאלצים לרכוש את המוצרים על אף ההעלאה במחיר, דבר המהווה לכאורה השפעה בלתי הוגנת, פרקטיקה האסורה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

לא נתקבלו פרטים נוספים על הוצאת צו בפועל, אך הודעת הרשות לכשעצמה מהווה צעד חסר תקדים וחריג.

חפשו לפי +