מרכז מדיה

פטורים לחברות מסוימות מצירוף דוחות סולו

2 יוני 2022

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022

לקוחות וידידים נכבדים, 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022 ("טיוטת התקנות"), אשר מייצרות מדרג רגולטורי לפרסום דוח סולו (דוח כספי נפרד), בהתאם לגודל התאגיד ולשאלה האם הוא הציע לציבור תעודות התחייבות.

התיקון צפוי להקל על חלק משמעותי מהחברות שנסחרות בבורסה בתל אביב בנוגע לפרסום דוח סולו.

לעיון בטיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022 >> לחצו כאן

במסגרת טיוטת התקנות נקבעו ההקלות הבאות:

  1. פטור ל"תאגיד קטן" – תאגיד קטן, אשר הציע לציבור מניות בלבד, יהיה פטור מפרסום דוח סולו.
  2. פטור מפרסום דוח סולו – נתווספה אפשרות שלא לפרסם דוח סולו מקום בו אין בדוח תוספת מידע מהותי ביחס למידע שנכלל בדוחות המאוחדים. אפשרות זו ניתנה לכלל התאגידים, כולל אלו שתעודות התחייבות שלהם מוחזקות בידי הציבור.
  3. פרסום דוח סולו אחת לשנה לתאגיד שהציע מניות לציבור – תאגיד שהציע לציבור מניות בלבד יהיה פטור מפרסום דוח סולו בדוחות הרבעוניים, אך יידרש לפרסם דוח סולו אחת לשנה, במסגרת הדוח השנתי. הובהר כי המצב המשפטי לגבי תאגיד שהציע אגרות חוב לציבור יישאר על כנו – תאגידים כאלו ימשיכו לפרסם דוח סולו בתדירות רבעונית.

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

דברו איתנו על דוחות סולו >> לחצו כאן

חפשו לפי +